Endüstri Mühendisi

TANIM 

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar, Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder, Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar, Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın en yüksek düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Her türlü yazım ve çizim aletleri, Bilgisayar, Büro makineleri (daktilo, hesap makinesi vb.). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip, Fikirlerini başkalarına aktarabilen, Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme, Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, Sorumluluk duygusu gelişmiş, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme, Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı Mühendislik, MühendislikMimarlık ve İşletme Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

İlgili bölüme liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve “Sayısal (SAY2)” puan ile girilebilir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince;Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Eğitimini tamamlayarak endüstri mühendisi unvanını alan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler, Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler, 
Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Ekonomistlik, işletmecilik, maliyecilik, işletme mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler. Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 Sayılı Kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfının tazminatlarından yararlanırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI

TANIM 

Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir. 

GÖREVLER 

Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar, Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturur, Akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar, Nesnenin teknik olarak çizimini yapar, Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından birini seçerek maket yapar, Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çizim aletleri (kalem, rapido takımı vb.), cetvel takımları, Karton, köpük, cam, plastik, tahta vb. malzemeler, Bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri ürünleri tasarımcısı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip, Henüz yapılmamış nesneleri zihninde tasarlayabilme ve çizebilme yeteneklerine sahip, Yaratıcı, Araştırmacı ve yeniliklere açık, güzel sanatlarla ilgili kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarındaki atölyelerde görev yaparlar. Çalışmalarında daha çok zihin gücünü kullanan endüstri ürünleri tasarımcıları birinci derecede nesnelerle ve aletlerle ilgilidirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu meslekteki kişiler, genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalışırlar. Kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Mimarlık Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin “Endüstri Ürünleri Tasarımı” ve “Endüstri Tasarımı” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölümlere girmede, bazı üniversiteler Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puanı alma şartı ararken, bazıları özel yetenek sınavına göre öğrenci almaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

4 yıllık eğitim süresince; öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Stüdyolarda, basit proje çalışmaları yaparlar. Ara sınıflarda yaz stajları yapılır. Ayrıca; her yıl için belirlenmiş, İngilizce, Fizik, Teknik ve Grafik Resim, Teknoloji Tarihi, Sanat Tarihi, Üretim Teknolojisi, Bilgisayar Tasarım gibi dersleri de teorik olarak öğrenirler. 

MESLEKTE İLERLEME 

Endüstri ürünleri tasarımcısı işyerinin özelliğine göre idarecilik ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. Kişi yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak, MESLEKTE İLERLEME ve yükselme açısından önemlidir. 

BENZER MESLEKLER: 

İç mimarlık, grafik tasarımcılığı, mimarlık, endüstri mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim sırasında durumu uyan öğrencilere, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim ve harç kredisi, değişik kişi ve kuruluşlarca burs verilebilmektedir. Özel kuruluşlarda tasarımcı olarak işe başlayan bir kişi çalıştığı alana ve işyerinin ücret politikasına göre ücret alır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.