Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik bilgilerle mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında, makine, hammade ve işgücünün ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesi ile ilgili kontrol ve analiz çalışmaları yapılır.Öğrenim süresi 4 yıldır. Mühendisliğin temel konularıyla, ekonomi, yöneylem araştırması, üretim planlaması, iş analizi, kalite kontrol, bilgisayar, işbilim (Ergonomi) dallarında eğitim alırsın. Böyle bir eğitimle, üretim ve yönetim sistemlerini birlikte ele alarak çeşitli kademelerde görev alabilecek yönetici olursun.

Çalışma Alanları
Mezunlar, “Endüstri Mühendisi” ünvanı alır. Endüstri mühendisliği, ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Endüstri alanındaki çeşitli işletmelerde, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, büroda, bankalarda, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda, büyük şirketlerde proje yöneticisi olarak görev alırsın. İşletmelerde Planlama, Pazarlama, Organizasyon, Finansman, Üretim, Kalite Kontrol ve Bilgisayar bölümlerinde orta ve üst düzey yöneteci olarak çalışabilirsin.