Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

TANIM 

Fabrika ve atölyelerde kullanılan çeşitli elektronik makine ve araçların kurulması, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Endüstriyel kuruluşlardaki; İş tezgahlarının motor kumandalarını yapar, Mevcut makine ve aletlerdeki elektronikle ilgili bozuklukları giderir, Makine, alet ve elektronik sistemlerin elektronikle ilgili bakımını yapar, 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Zaman sabiteleri, Röleler, Tiryak ve Diyaklar, Optik elemanlar ve devreleri, Motor kontrol devreleri, ısı kontrol devreleri, Elektronik devre ölçü aletleri, Mikroişlemciler, Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Endüstriyel elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin; Fizik, özellikle elektronik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı, Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Dikkatini yoğunlaştırabilen, sabırlı, 
Kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstriyel elektronik teknisyenleri kapalı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar ve GÖREVLERini çoğu kez ayakta yürütürler. Çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler. Endüstriyel elektronik teknisyenleri, endüstriyel elektronik teknikerleri ve elektronik mühendislerinin gözetiminde görev yaparlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Elektroniğin sanayiye uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknik ilerledikçe hemen her makinenin kontrolü otomatik kontrole dönüşmekte, bu kontrolde de genellikle elektronik bir devre kullanılmaktadır. Endüstri alanındaki gelişmeler elektroniğin bu dalının önemini artırırken bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla istihdam alanı oldukça geniş bir daldır. İşsiz kalma riski yok denecek kadar azdır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Anadolu Teknik Liselerine ve Anadolu Meslek Liselerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler alınmaktadır. Ayrıca, endüstri meslek liseleri ile çok programlı liselerin elektrik, elektronik bölümü 1. sınıfında doğrudan sınıf geçen ve ilgili bazı derslerden gerekli başarı ortalamasını tutturan öğrenciler isterlerse teknik lisede endüstriyel elektronik bölümüne devam edebilirler. Endüstri Meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Anadolu Teknik Liselerinde ve Anadolu Meslek liselerinde 4 yıldır. Teknik Liselerde ve Endüstri Meslek Liselerinde de eğitim süresi 4 yıldır.Teknik/meslek Liselerinde eğitim okulda teorik ve laboratuarda uygulamalı olarak yapılır Eğitim süresince öğrenciler genel kültür ve meslek derslerini birlikte alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin “Endüstriyel Elektronik” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Biyomedikal cihaz Teknolojisi, Elektrik, ElektrikElektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Otomotiv, RadyoTelevizyon Tekniği, ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin “Endüstriyel Elektronik” bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu) Uçak ElektrikElektronik (Sivil Havacılık YO) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir 

BENZER MESLEKLER

Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknisyenliği, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyenliği, Otomatik Kumanda Teknisyenliği, ElektrikElektronik Teknisyenliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek lisesi öğrencilerine işletmelerde beceri eğitiminde asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret almaya hak kazanırlar. 
Eğitimden sonraki kazanç işyerinin kamu veya özel sektörde olmasına, işletmenin büyüklüğüne ve ücret politikasına, deneyim süresine göre değişmektedir. Yeni göreve başlayan bir Teknisyen asgari ücretin 2-3 katı kadar maaş alabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.