Endüstriyel Mekanik Teknisyeni

TANIM 

İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Makineleri işletmeye alır, montaj ve demontaj işlemlerini gerçekleştirir, Klasik ve bilgisayar destekli imalat makineleri (CNC) ile talaşlı imalat teknolojisinde (Torna, Freze, Taşlama vb) kullanılan araçgereçleri kullanarak istenilen işlemleri yapar, Hidrolik (basınçlı akışkan ile sistemlerin kontrolü), Pnömatik (basınçlı hava ile sistemlerin kontrolü), Elektro hidrolik sistemlerin tamir ve bakımını yapar, Makine sistemlerini söker, takar, birleştirir, Her türlü makinenin (KlasikCNC) arızalarının tespit edilmesi, bakım ve onarımını yapar, Makine parçalarının şekil, ayar ve ölçü bozukluklarını ilgili ölçü aletleri ile ölçer, kontrollerini yapar, Tezgahın basit bakım ve onarımlarını yaparak bir sonraki yapılacak iş için aktif hale getirir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Torna, freze, taşlama ve bunlarla ilgili araçlar, Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, ibreli ve dijital ölçme kontrol aletleri, 
Güvenlik araçları (gözlük, talaş kancası vb). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni olmak isteyenlerin; Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen, Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilen, Fizik ve matematik alanlarına ilgili, Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen, Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, Dikkatli ve tedbirli, Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı, Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen, Gürültüden rahatsız olmayan, Sabırlı, sorumluluk taşıyabilen kimseler olması gereklidir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstriyel mekanik teknisyeni fabrika ve atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü ve talaşla kaplıdır. Ayakta ve bağımsız olarak, birinci derecede alet ve makinelerle çalışır. Zaman zaman işveren ile diğer çalışanlarla iletişim kurmaları gerekebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanı oldukça fazladır. Çalışma daha çok özel işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİlerde (küçük ve orta ölçekli işletmelerde) çalışma imkanı oldukça yüksektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Anadolu Meslek Liselerinin Endüstriyel Mekanik bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine başlayabilmek için ilköğretim mezunu olmak ve merkezi sınavla gerçekleştirilen Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir. 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj çalışmasına başlar. Haftanın 2 günü okulda, 3 günü işletmede eğitim görürler. Eğitim süresince; 
Hazırlık Sınıfında: Ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi (Almanca), Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri, 1. Eğitim Yılında: El tesviyeciliği, ölçme kontrol aletlerinin tanıtımı, torna ve freze tezgahlarıyla üretim teknolojisi, kesme, birleştirme, 2. Eğitim Yılında: Isıl işlemler, hidrolik, pnömatik, elektroteknik, kontrol sistemleri, 3. Eğitim Yılında: CNC teknolojisi, makine ile talaş kaldırma, montaj, demontaj, koruyucu bakım, periyodik bakım derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin endüstriyel mekanik bölümünden mezun olanlar, Endüstriyel Kalıpçılık Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Metalgrafi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi , bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. 

BENZER MESLEKLER

Tesviyeci, Otomatik Kumanda Teknisyeni. 

KURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Ayrıca sağlık sigortaları Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde oluşturulan bir fondan karşılanmaktadır. Aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları , Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi , Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.