Farmakolog

TANIM 

İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir. 

GÖREVLER 

Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır, 
İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır, Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar, İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metodlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar, Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır, Kanda ilaç düzeyini belirler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.), İlaç hammaddeleri, Çeşitli ilaçlar, Kimyasal maddeler, Laboratuar hayvanları (kobaylar), Bilgisayar ve donanımları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Farmakolog olmak isteyenlerin; Üstün bir genel akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli, Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur. 
Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler. Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler. İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırmageliştirme laboratuarında çalışabilirler. Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi bütün üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakültelerinin Farmakoloji Ana Bilim dallarında verilmektedir. 

MESLEKEĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir. 
Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmakla, Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmakla, Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmakla 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Tıpta uzmanlık eğitimi : 3 yıl, Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi : 4 yıl, Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi : 2 yıl, Doktora eğitimi : 4 yıl sürelidir. Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir 

MESLEKTE İLERLEME 

Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Eczacı, Fizyolog, Biyokimya Mütehassısı, Tıp doktoru. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar.Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.