Bölümün amacı, bilgi ile maddenin kaynağı ve kapsamı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında, düşünce üretebilecek elemanların yetiştirilmesi ve bu konularda inceleme, araştırma yapılmasıdır.Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde, sistematik felsefe, mantık, bilim tarihi ve felsefe tarihi dalları vardır. Sistematik felsefe ve mantık dalında varlığın ve bilginin kaynağı, doğru, iyi ve güzelin ölçüsü gibi konular tarihsel süreci içinde tartışılır. Felsefe tarihi, evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri, tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir. Bilim tarihi dalı ise bilimin başlangıcı ve gelişimi ile bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda lisans diploması ve “Felsefeci” ünvanı alırsın. MEB, Kültür Bakanlığı, diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimleri, TRT, üniversiteler, kamu ve özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimler çalışma alanlarındır. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirsin. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneğin var ise yazar olarak basında, büyük kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabileceğin gibi akademik çalışmaya da yönelebilirsin.