FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

 • İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi
 • Finansal Yönetim ve Finansal Planlama
 • Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri
 • Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması
  • Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri
  • GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler
  • Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye Politikaları
  • Türkiye ve Dünya Ekonomisi ile ilgili son gelişmeler
 • Finansal Kurumlar
  • Bankalar Sistemi
  • Sigorta Sektörü
  • Diğer Finansal Kurum ve kuruluşlar
 • Aracı kurumlar
 • Leasing şirketleri
 • Factoring şirketler
 • Finansal Araçlar
  • Hisse Senetleri
  • Bono ve Tahviller
  • Yatırım Fonları ve Varlığa dayalı Menkul Kıymetler
  • Türev Ürünler ve diğer enstrümanlar
 • Temel Mali Tablolar ve Finansal Analiz
  • Mali Tabloların yorumlanması ve Analiz teknikleri
  • Nakit ve tahakkuk bazlı hareketlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
  • Proforma Mali Tablolar, oluşumu ve kullanımı
  • Finansal Planlama Araçları ve Tahmin Yöntemleri
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
  • Nakit planlaması ve yönetimi
  • Stok planlaması ve yönetimi
  • Alacak planlaması ve yönetimi
 • Finansal kaynakların analizi ve yönetimi
  • Paranın zaman boyutu ve faiz hesaplamaları
  • Finans matematiği ve anuite hesapları
  • Şimdiki paranın gelecekteki değeri, çapraz ve forward kur uygulamaları
  • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
  • Satıcı kredileri ve iskonto uygulamaları
 • Kredi, Alacak ve Risk Yönetimi
  • Risk çeşitleri
  • Kredi ve Alacak portföyü Yönetimi
 • Finansal Analize hazırlık ve ön koşullar
 • Finansal Analiz ve Finansal Planlama ilişkisi
 • Finansal Analizde temel teknikler ve Uygulamalar
 • Finansal Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 • İşletmenin varlık, Kaynak ve Sermaye yapısının analizi ve yorumu

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz