FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANSAL PİYASALARA BAKIŞ

Genel Finans Yönetimini Kapsayan Eğitim Modülü

 • Güncel Ekonomi Bakışı
 • Genel Ekonomi Analizi
 • Sektörel Analiz
 • Firma Bazında Analiz
 • Finansan Piyasalara Uyum
 • Dünya Finansındaki Güncel Ve Son Uygulamalar
 • Finans Piyasası Ve Ekonomi İle İlgili Durumların Yorumu
 • Bilanço,Gelir Gider Tabloları Ve Diğer Tabloların Yorumu

İçerik :

 • Temel Mali Tabloların Anlaşılması
  • Tek Düzen Hesap Planı Ve Mizan
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Bilanço Ve Gelir Tablosundaki Büyük Değerlerin Şirket Politikalarına Göre Yorumlanması
 • Yardımcı Mali Tablolar
  • Fon Akım Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Diğer Tablolara İle İlgili Özet Bilgi
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  • Sabit Kıymetler Değişim Tablosu
  • Kar Dağıtım Tablosu
 • Mali Tabloları İnceleyerek Tahlil Etmek
  • Finansal Analiz, Nasıl, Ne Zaman, Kimin İçin?
  • Finansal Analizin Sektörel Farklılıklara Etkisi
  • Mevsimsel Özellikler
  • Karlılık Ve Nakit Akımı Arasındaki Tercih
  • Nakit Akım Dengesi Nasıl Kurulur
  • Nakit Bazlı Büyüklüklerin Mali Tablolara Ve Firmaya Etkisi
 • Değişim Tablosu (Risk Analizi İçin Ayrıştırma)
  • Bilanço Kalemlerindeki Değerlerin Analizi
  • Değişim Tablosunun Kurulması
  • Büyük Değerlerin Bilançodaki Yer Düzenlemesi
  • Düzenlenen Bilanço Kalemlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
 • Mali Analiz Yöntemleri
  • Bilanço Ve Gelir Tablolarının Yüzde Ve Trend Analizleri
  • Likidite, Mali Yapı, Borç Ödeme, Faaliyet Ve Karlılık Düzeyini Ölçen Oranlar, Oran Standartları İle Karşılaştırma Yöntemleri Ve Yorumlar
  • Basit Tahmin Teknikleriyle Şirketin Mali Performansının Arttırılmasına Yönelik Ve Ayrıca Mali Risklerin Azaltılmasına İlişkin Yapısal Önlemler
 • İşletme Sermayesi Yönetimi Ve İlkeleri
  • İşletme Sermayesi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Olmazsa Ne Olur?
  • Nakit Yönetimi İlkeleri Ve Teknikleri
  • Alacakların Yönetimi
  • Borçların Yönetimi
  • İyi Kötü Alacakların Ayrıştırılması
  • Alacak Yönetiminde Karlılık Analizi
  • Stok Yönetim İlkeleri
 • Mali Tablolar Analizi Raporu
  • Bilanço Analiz Tercihleri
  • Analiz Sonuçlarının Okunması

İşletme Sermayesi Yönetimi

  • İşletme sermayeniz var mı?
  • İşletme sermayeniz ne kadar biliyor musunuz?
  • İşletme sermayenizi nasıl hesaplayacağınızı biliyor musunuz?
  • İşletme sermayenizi eritmiş olabilir misiniz
  • Nerede bu işletme sermayesi?
  • İşletme sermayesini artırmalı mıyız?
  • İşletme sermayesini yönetmenin yolları nedir?
 • Finansal Piyasalarda Müşteri Portföyünü Yönetmek
  • Piyasalara İlişkin Genel Bakış
 • Finansal Enstrümanların Etkin Kulanımı
  • Finansal enstrümanların firma yapısına uygun kullanımı
 • Dünya Finans Piyasalarında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Takibi
  • Genel Finansa bakış açımız
 • Dünya Finans Piyasalarında İşlem Gören Bonoların Takibi (Eurobond, Yankeebond, Samuraibond)
 • Finansal Araçların Tanımı
  • Vadeli İşlemler
   • Piyasanın tanımı
   • Ekonomik ve Politik Gelişmeler Işığında Nakit Değerlendirme
  • Yatırım Yönetimi ve Yatırım Geliştirme Stratejileri
  • Nakit Yönetimi
  • Portföy Oluşturmak
  • Fon Yönetimi
  • Risk Kavramı
 • Kanun Değişikliklerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
  • Halka Arz
   • Şirket Birleşmeleri
   • Yapılanma Maliyetleri ve birleşme sorunları
  • Özelleştirme
  • Finansal/Stratejik İş Ortaklığı
   • İş ortaklıklarında yaşanan sorunların açılımı
 • Türkiye ve Dünyadaki Ekonomik Krizler:
 • Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler Borsası Üzerindeki Etkisi
 • Yatırımcı Üzerindeki Etkisi
 • Genel Özet Ve Kapanış

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz