Fizik Mühendisi

TANIM 

Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. 

GÖREVLER 

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve araştırma planı hazırlar, Laboratuar ortamında incelenecek maddeyi çeşitli koşullar altında gözlemler, değişmeler ölçü aletleriyle saptar ve elde edilen verileri kaydeder, Araştırma bulgularını objektif bir tutumla yayınlar, Araştırma sonuçlarının günlük yaşamda uygulanabilirliğini araştırır, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapar, Laboratuarda test çalışmaları yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Araştırma geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araçgereçleri, 
Tasarım ve proje çalışmalarında kullanılan ölçüm ve çizim malzemeleri, Bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Fizik mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,Temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgili, Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan, mantıklı, tedbirli ve iyi bir gözlemci, Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip, Tertipli ve düzenli çalışan, yaratıcı, ayrıntılara dikkat eden, kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Fizik mühendisleri genellikle laboratuarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Fizik mühendisi çalışmalarında birinci derecede makine ve malzemelerle ilgili olup tasarım yapma, gözlem ve rapor yazma gibi faaliyetlerde bulunur. Meslektaşlarıyla,enerji, nükleer, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık, ses vb. alanlardaki diğer meslek sahipleriyle, işin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu yöneticilerle iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Fizik mühendisleri; modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, enerji santrallerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırmageliştirme birim ve laboratuarlarında sağlık fizikçisi olarak hastanelerde çalışabilmektedirler. Fizik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin Fizik Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

İlgili bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Bilgisayar Programlama, Diferansiyel Denklemler, Statik Malzeme, Kompleks Analiz, Dinamik, Teknik Elektrik, Elektronik, Titreşimler ve Dalgalar, Elektromagnetik Teoriler, Makine Elemanları, Atom Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Teknik Resim gibi dersler okutulmaktadır. Bazı dersler atölye ve laboratuarlarda uygulamalı olarak yapılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilir. Üniversitede akademik çalışma yapmak isteyen fizik mühendisleri, fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi dallarda da uzmanlaşabilmektedirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Jeofizik mühendisliği, fizik öğretmenliği, fizikçilik. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler. Eğitim sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfına tabi olarak çalışırlar. 8.derecenin 1. kademesinden göreve başlar. Özel kuruluşlarda çalışılması halinde ise işin pozisyonu, işletmenin yapısı ve sektörün durumuna göre ücret değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.