Bu bölüm, fizik biliminin teorik bilgileriyle, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik konularda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.Öğrenim süresi 4 yıldır. Temel fizik dersleri, matematik, kimya gibi dersler okursun. Daha sonra kuantum mekaniği, nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği, elektromagnetik teori gibi fizik dersleri ile mukavemet, teknik elektrik, statik makine elemanları, bilgisayar programlama gibi mühendislik dersler görürsün. Bu alanda eğitim almak istiyorsan, iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmalı ve deneye dayalı çalışmalarını sabırla sonuçlandırabilmelisin. Eğitim süresi içinde çeşitli dönemlerde staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda, “Fizik Mühendisi” ünvanı alırsın. Fizik mühendisleri, fizikçilerin ortaya koydukları temel fizik bilgilerini teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre düzenler. Özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik kazandırır. Fizik Mühendisi olarak, elektronik ve bilgisayar üretim sektöründe, kalite kontrol birimlerinde ya da sağlık fizikçisi olarak çalışabilirsin.