Bu bölüm, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup, tedavi edilmesi gereken kimselere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmasıyla ilgilenir. Hastayı mümkün olduğu kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme konusunda eğitim ve araştırma yapar. Modern tıbbın gereksinmelerinden doğmuştur.4 yıllık öğretim sürecinde, biyoloji, fizik, kimya ve psikoloji alanlarına ilişkin derslerin yanında, mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler öğrenirsin. Değişik tatil dönemlerinde klinik uygulamalı staj yapmalısın.

Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirdiğinde lisans diploması ve “Fizyoterapist” ünvanına sahip olursun. Hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, pediatri, nöroloji, kardioloji,ve kadın doğum kliniklerinde Fizyoterapist olarak görev alabilirsin. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programlarına devam edersen bilim uzmanlığı, doktora ünvanlarını kazanabilirsin. Özel klinik açabilir, rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında çalışabilirsın.