Fiziki Antropolog

TANIM 

İnsanın beden yapısının özelliklerini, tarihsel gelişimi içinde inceleyen, kemik yapısını metrik yöntemlerle ölçen, insanın genetik yapısını esas alarak yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini araştıran kişidir. 

GÖREVLER 

Bir araştırmacı olarak insanın bedensel özelliklerinin evriminin inceler, Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, Elde ettiği verilere dayanarak, insanların kullanacağı eşyaların ve giysilerin standart ölçütlerinin belirlenmesini sağlar, Sporcuların başarılı olabilecekleri beden yapılarına uygun branşları belirlemede gerekli olan antropometrik standartları oluşturmaya çalışır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Fotoğraf makinesi, Teyp, Kamera, Çeşitli büro malzemeleri, Film. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Fiziki antropolog olarak çalışmak isteyenlerin; Biyolojiye ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip, Ayrıntılarla uğraşmayı seven, Analitik düşünme gücü yüksek, Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. Çalışmaları esnasında insanlarla iletişimde bulunulur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Fiziki Antropologlar; Milli Savunma Bakanlığına bağlı giyim ve araç üretim birimlerinde çalışabilirler. Mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bunun yanı sıra, tabiat tarihi müzelerinde görev alabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde pek çok antropolog görev almaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Fizik Antropolojisi” bölümünde verilmekte iken, “Sosyal Antropoloji” ve “Fiziki Antropoloji” bölümlerinin birleşmesi ve “Antropoloji” adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, “Fiziki Antropoloji” bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Fiziki Antropoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Antropoloji” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlık2(EA2)” puan almak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fizik Antropoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Fizik Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. 
Dört yıllık eğitim süresince Antropoloji Tarihi, Genel Biyoloji, Genetik, Biyolojik Antropoloji, İnsan Irkları gibi dersler okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Başka işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler. 

BENZER MESLEKLER

Sosyal antropolog, Biyolog. 

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU 

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler.Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler. Fiziki antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar. Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.