Gazete Muhabiri

TANIM 

Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere, toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek, gazete ve/veya dergilerde yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir.

GÖREVLER 

Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler,Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler,Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler,Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar,Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder,Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular,Bilgileri haber merkezine gönderir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Fotoğraf makinesi, teyp, telefoto,Teleks, faks, telefon, bilgisayar,Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Gazete muhabiri olmak isteyenlerin;Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli,Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken,Olayları doğru değerlendirebilen,Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen,Kendini geliştirme çabası içinde olan,Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Gazete muhabiri, haberin yazılması aşamasında büroda görev yapar, olayların araştırılması aşamasında açık havada, kapalı yerlerde, sıcakta, soğukta, dağda, uçakta vb. ortamlarda çalışabilir. Çok nadir de olsa saldırıya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri genellikle düzensizdir. Sık sık seyahat söz konusudur. Araştırma yaparken bazı tehlikeli durumlarla karşılaşabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Gazete muhabirleri habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi vb.) çalışabilirler. Gazete muhabirleri gazetenin yayınlandığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi, ya da yayın sıklığına göre günlük , haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gazetelerde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı İletişim Fakültelerinin “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gazetecilik” lisans programı için Yeterli “Sözel (SÖZ2)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gazetecilik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; İletişim fakültelerinde, genel bilgi derslerinin yanında Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İstatistik, Fotoğrafçılık, Anayasa, İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Basın Tarihi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Yazışma Teknikleri, Psikoloji, Gazete Yayınlama Tekniği, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Tiyatro, Sanat Tarihi, Sinema, Reklamcılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Gazete Haberciliği gibi mesleki dersler de gösterilmektedir. Öğrenciler yaz aylarında radyo ve televizyon kuruluşlarında staj yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Gazete muhabirliği mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Spor muhabirliği, polis muhabirliği, ekonomi muhabirliği, magazin muhabirliği gibi alanlarda uzmanlaşabilir. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak çalışabileceği gibi kendini yetiştirmesiyle köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne kadar yükselebilir. Üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Reklamcılık, yazarlık (metin yazarlığı, kitap yazarlığı), radyotelevizyon muhabirliği ve yapımcılığı, eleştirmenlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler eğitim süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlardan kredi, burs alabilirler. Yaz aylarında yapılan dörder haftalık staj döneminde de işveren belli bir ücret verebilir.Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan işyerinin (gazetenin) tirajına, işverenin tutumuna, işyerinde toplu iş sözleşmesinin yapılıp yapılmamasına göre değişiklik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri