Bu bölüm, her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin tasarımı, geliştirilmesi projelendirilmesi ve ekonomik olarak üretiminin yapılması konularında araştırma ve eğitim yapar.Öğretim süresi 4 yıldır. İlk yıllarda temel fizik, matematik ve temel mühendislik dersleri, sonraki yıllarda ileri mühendislik ve meslek dersleri okur, yaz aylarında staj yaparsın. Bölüm, İnşaat ve Makine Mühendisliklerinin karışımı gibidir.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında “Gemi İnşaatı Mühendisi” ünvanı alırsın. Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla arttığı için bu mühendislik dalına gereksinim duyulmaktadır. Kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, gemi yapımı ve donatımı konularında, mühendislik hizmetleri gereken endüstri kuruluşlarında idareci ve teknik eleman olarak çalışır. Ayrıca deniz taşımacılığı yapan işletmelerde de görev alabilirsin.