Bu bölüm, gemi makineleri işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi almış işletmeci arasındaki ilişkiyi kurabilecek yönetim elemanları yetiştirir.Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanında, alanınla ilgili dersler okursun.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında “Gemi Makineleri işletme Mühendisi” ünvanı alırsın.Deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, gemilerde ve denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirsin.