Gemi Makineleri Teknisyeni

TANIM 

750 KWdan daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerin, başmakinistinin dışında makine bölümünde makineyi sevk ve idare eden kişidir.

GÖREVLER 

Ana makinenin (gemiyi götüren makinenin) ve geminin elektriğini sağlayan yardımcı makinelerin yağ, su, yakıt ile egzoz basınçlarını kontrol eder, eksik olduğunda ikmal yaptırılmasını sağlar.Ana makine ve yardımcı makinelerin mazot tanklarına, ana mazot tanklarından yakıt transferi yapar.Basınçlarda ani düşmeler olursa tehlikeli durumu atlatacak müdahaleyi yapar ve başteknisyene haber verir.Pompaların ve elektrik motorlarının basınçlarını kontrol eder, arıza yaptığında yedeklerini devreye sokar.Günde 4er saat olmak üzere yanındaki yardımcı elemanla vardiya tutar.Gemide yapılamayacak bir parça varsa dışarıya atölyelere gönderip yerlerine yedeklerini takar.Makineyi kalkışa hazırlar.Kazanı yakar, makineyi ısıtır, makineye hava çıkartıp soğutma suyu tanklarının eksik sularını tamamlar ve separatörü çalıştırıp yağı ısıtır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Açıkağız anahtar takımı, yıldız anahtar takımı, lokma anahtar takımı.Tornavidalar, çekiç, pense, su anahtarları, kaynak makinesi, matkap, hidrolik, kumandalı pompa, hidrolik hortumu.İspiral (jet motor), avadanlık, kaynak gözlüğü, levye, elektrot, lehim makinesi, torkmetre, kumpas, mikrometre, otomatik ve elle çalışan cerankallar.Ayboldlarkilitler, tel sabonlar, kalın ipler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Gemi makineleri teknisyeni olmak isteyenlerin:Fiziğe ,özellikle mekanik konusuna ilgili ve başarılı,Gözel koordinasyonu, uzay ilişkilerini görebilme yeteneği gelişmiş,Bedence güçlü, dikkatli ve sabırlıAçık denizlerde çalışmaktan hoşlanan,kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Gemi makineleri teknisyenleri gemi makinesinin eski veya yeni olmasına göre rahat yada çok fazla gürültülü, yağlı, ağır kokulu (yağ veya mazot v.b.) sıcak bir ortamda bulunur. Ayrıca, gemi fırtınaya yakalandığında sallantı, deniz tutması,stres ve işbirliği gerektiren koşullarda çalışır. Burada herkesin kendi görevi vardır ve acil durumlarda herkes makineye iner. Başmakinist ve meslektaşları ile iletişim içerisindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Gemi makineleri teknisyenleri, gemilerde, tersanelerde ve motor atölyelerinde çalışırlar. Ayrıca, devlete ait motor üretim ve bakım atölyelerinde usta olarak çalışabilirler.Teknisyenler gemi haricinde, gemilere önderlik eden gemi şirketlerinde ve özel oto servislerine başvuruda bulunarak kendilerine iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Anadolu Denizcilik Meslek liselerinde, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek lisesinde, Anadolu Meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine giriş için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitimin Süresi:4 yıl sürelidir.Eğitimin İçeriği:Lise genel kültür ve bölüm dersleri yanında, öğrencilere eğitimleri boyunca Yüzme, Klavye, Teknik Resim, Denizcilik Bilgisi, Meslek Bilgisi, Meslek Resmi, Genel Mekanik ve Dayanım Bilgisi, Temel Gemi Elektriği ve Elektroniği, Makine Elemanları, Gemi Malzemeleri Bilgisi, Termodinamik, Hidrolikpnömatik, Deniz Güvenlik dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin “Gemi Makineleri” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Anadolu Meslek liselerinin Gemi Makineleri bölümünden mezun olanlar Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği ile Otomotiv öğretmenliği programlarına başvurdukları takdirde, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Sınırlı Makine Zabiti unvanını aldıktan sonra 2 yıl açık denizde çalışanlar açılan “Sınırlı Başmakinist” sınavında başarılı olurlarsa SINIRLI BAŞ MAKİNİST unvanını alırlar.Sınırlı Başmakinist olarak 2 yıl açık denizde çalıştıktan sonra açılan “Makine Zabiti “sınavında başarılı olurlarsa MAKİNE ZABİTİ unvanını alırlar.Makine Zabiti olarak 2 yıl açık denizde çalıştıktan sonra açılan “İkinci Makinist”sınavında başarılı olurlarsa İKİNCİ MAKİNİST unvanını alırlar.İkinci Makinist olarak 2 yıl açık denizde çalıştıktan sonra açılan “Başmakinist “sınavında başarılı olurlarsa BAŞMAKİNİST unvanını alırlar

BENZER MESLEKLER: 

Motor Teknisyeni.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sağlık sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Gemilerin ve gemi firmalarının büyüklük ve gelişmişlik durumuna göre ücret değişikliği göstermekle beraber açık deniz stajını yapıp Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının açmış olduğu sınav sonucunda “Sınırlı Makine Zabiti” yeterlilik belgesini aldıktan sonra 10001300 dolar arasında aylık maaş ile işe başlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.