Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi

TANIM 

Deniz taşıtları, her türlü açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımı, ekonomik bir şekilde üretimi konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER 

Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar,Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla yeni teknikler geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur,Gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları, Bilgisayar, Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Gemi ve deniz yapıları mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe,Sayısal düşünme yeteneğine,Gözel koordinasyonuna sahip,Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,Fen bilimlerine (özellikle fiziğe) ilgili kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Gemi ve deniz yapıları mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, Class kuruluşlarında (Loydlarda), bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Bu mesleğin eğitimi: İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Matematik, Fizik, Kimya, Atölye (Tersane), Deniz Kirliliği, Açık Deniz Yapıları Dizaynı, Gemi Teorisi, Deniz Dibi Boru Döşeme Teknikleri, Gemi İşletmeciliği gibi temel ve meslek derslerini alırlar. Öğrenciler yaz dönemlerinde; kaynak, döküm ve gemi montajı; gemi yapımı ve liman inşaatı konularında tersanelerde, dizayn konusunda ise bürolarda, staj yapmak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler,Gemilerde kaptan, çarkçıbaşı olarak çalışabilirler,Dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Uçak mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, gemi makine mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi hizmetlerinden yararlanabilirler. Kamu sektöründe teknik hizmetler sınıfında ücret almaktadırlar. İşletmelerin yapısı ve çalışanların pozisyonlarına göre ücret değişebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri