Bu bölüm, gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan yeni bir mühendislik dalıdır. Hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından, yeni besin oluşturulması, ham maddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırma ve eğitim yapılır.Öğrenim süresi 4 yıldır. Eğitiminin ilk yıllarında temel fen dersleri, sonraki yıllarda biyofizik, kimya, mühendislik termodinamiği, uygulamalı kinetik gibi mühendislik dersleri alırsın. Gıda biyokimyası, gıda mikrobiyolojisi, biyoteknoloji, gıda endüstrisi işletmeciliği gibi meslek dersleri okursun. Gıda sektörünü tanıman, uygulama bilgileri edinmen ve beceri kazanman amacıyla fabrikalarda staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında “Gıda Mühendisi” ünvanı alırsın. Gıda Mühendisleri gıda konusunda temel olarak iki ayrı alanda çalışır. Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar, üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi; kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle ilgilenir. Kamu sektöründe ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ya da kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirsin.