Görsel İletişim Tasarımcısı

TANIM 

Televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir.

GÖREVLER 

Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü (bilgisayar oyunu, CDROM, Internet, televizyon programı vb.) inceler,Bu ürünü izleyiciye en etkili şekilde sunacak ilk görüntüleri tasarlar; zihninde canlandırır,Tasarımlarını çeşitli şekillerde çizer,Bu çizimleri ilgili kişilerle (müşterilerle, o konuda çalışan diğer elemanlarla) birlikte değerlendirir,Benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar,CDROM, disket, kaset vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Görsel iletişim tasarımcısı olmak isteyenlerin;Sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili,Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,Özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip,Çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen,Başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilenkimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çalışma ortamı, işin niteliğine göre stüdyo, büro veya dış çekim ortamı olabilir. Görsel iletişim tasarımcıları bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Tasarımlarını tek başlarına üretirler, ancak tasarımlarının uygulamaya konması sırasında işverenlerle ve diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Görsel tasarımcılar; bilgisayar yazılım şirketlerinde, reklam ajanslarında, çeşitli televizyon kanallarında, film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler.Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Alanla ilgili çalışmalar daha çok büyük şehirlere odaklanmıştır. Yurtdışına açılım olanakları da vardır. Görsel tasarımcılık yaratıcı kişiler için geleceği olan bir çalışma alanıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi; üniversitelerin iletişim fakültelerinin, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı” programlarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) saptanan özel yetenek baraj puan almak,Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince öğrenciler; İletişime Giriş, Görsel Algı, İletişim ve Çalışma Becerileri, Bilgisayarın Temelleri, Temel Desen Teknikleri, Fotoğraf Teknikleri, Görsel Kültür Tarihi, Sibernetik ve Görsel Dünyaya Giriş, Bilgisayar Destekli Resimleme,Çoklu Ortam (multimedya) Dersine Giriş, Video Üretimi, Dünya ve Tasarım, Kolaj Teknikleri, gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Sahne ve gösteri sanatları yöneticiliği, dekor ve kostüm tasarımcılığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.Ayrıca,Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.