AMAÇ

Dünya nüfusu hızla artmakta ve buna paralel olarak Gıdaya ihtiyaçlar da o denli artmaktadır.İnsanlık haklı olarak “Gıda Güvenliğine önem vermekte ve Güvenli Gıda taleplerini” gün geçtikçe artırmaktadır. Müslüman tüketiciler, tükettikleri gıdanın Hijyenik (Tayyibel) ve Sağlıklı, Helal olmasını istemektedirler. Tüketici malı Satın alırken kuşkuya düşmemek için HELAL GIDA standardı oluşturulmuştur. Son günlerde ithalat ve ihracatta gittikçe önem taşıyan bu önemli konunun gereklilikleri katılımcılara anlatılacaktır.

İÇERİK:

 • Tanım ve Terimler (Gıda Güvenliği, Hijyen, HACCP, Proses, Mübah, Haram, Mekruh, Meşbuh, Necis, Tesmiye, vb. tanımlar),

 • Gıda Güvenirliğinde Gıda Codex, TSE,

 • 8/6/2010 tarihli ve 5987 sayılı Kanun “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğü,

 • Gıdada İslami özellikler, Dini kavramlar,

 • İslam Dininde Helal Gıda kavramı, Helal Gıda denetleme ve Sertifikalandırma,

 • Meshep Sertifika ilişkisi,

 • Kosher Gıda, Helal Gıda kavramları arasında fark,

 • Uluslar arası Gıda Güvenirliği standardı; ISO 22000 GGYS.

 • Helal Gıda Güvenlik uygulamaları, “Güvenli Helal Gıda”

 • HGGS. Helal Gıda Güvenlik Sistemi,

 • HGGS. Helal Gıda Güvenlik Sistemi denetimi öncesi ve sonrası süreçler,

 • Helal Sertifikalandırma kriterleri, uygunluk dereceleri,

 • Helal Gıdalar ve Bileşenleri / Türevleri için Gereklilikleri,

 • Helal Kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri için genel şartlar,

 • İslami kurallara göre Yasaklanmış Gıdalar,

 • Helal içecekler, Haram içecekler,

 • Biyoteknoloji ile elde edilen Gıda ve içecekler GDO’lu ürünler,

 • Sorular, cevaplar

KATILIMCILAR :

Üst ve orta kademe yöneticileri, Gıda Mühendisleri, Kalite Kontrol müdürleri ve Tarım, Ziraat, Su Ürünleri ve Gıda mühendisleri, Veteriner Hekimler, Tıp Doktorları, Kalite Kontrol, Laboratuvar elemanları, Danışmanlar, Denetçi adayları, Denetçiler,
Helal Gıda ve Helal Gıda Sertifikasyonu ile ilgili kişiler,

SÜRE:

2 gün

YÖNTEM

Katılımcılara, içerikteki konular önceden hazırlanmış yansılar üzerinden anlatılacak, “Önce ve Sonra sorular” , Karşılıklı Soru-Cevaplar ile katılımcıların bilgi düzeyleri kontrol edilecek, Interaktif katılımları sağlanacak, Örnek uygulamalar, Grup çalışmaları ve gerekli bilgiler ile katılımcılarda farkındalık yaratılacaktır. Ders sonunda, dersin özeti yapılıp, gerektiğinde küçük sınav/testler yapılacaktır. Burada amaç konuların öğrenilmesi ve benimsetilmesine çalışılacaktır.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz