Harita Teknikeri

TANIM 

Arazi parçalarının, biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. 

GÖREVLER

Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar, Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olur. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Hassas ölçme aletleri (jalon ve sehpası, teodolit ve çeşitleri, nivo ve çeşitleri, planometre), Elektronik uzaklık ölçerler ve çeşitleri, Bilgisayar, Fotogrametrik harita yapımına ilişkin değerlendirme aletleri, Harita çizimi araç ve gereçleri, Ozalit ve diğer kopya araçları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Harita teknikeri olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde genel yeteneğe, Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme gücüne, Dört işlemle çabuk hesaplama yapabilme gücüne, Elgöz koordinasyonu ve çizim yeteneğine sahip, Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Harita teknikerleri iş yerinin durumuna göre, topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, çevre ve petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle veya laboratuarlarla ilgilidirler. Harita teknikerleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Enerji, Orman, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ve bunlara bağlı kuruluşlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve özel sektöre ait inşaat şirketlerinde görev alırlar. Son zamanlarda, özellikle inşaat şirketlerinin yurt dışında almış oldukları işlerde başarılı olmaları ve iş yoğunluklarını artırmaları, bu mesleğe olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu mesleği kadınlar da seçmektedir. Okullarda harita teknikerliği bölümü öğrencilerinin yaklaşık % 20sini bayanlar oluşturmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, meslek yüksek okullarının “Harita” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Harita” bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

“Harita ve Kadastro”, “Harita” ve “Harita ve Maden Ölçme” ön lisans programlarına girebilmek için, 
Lise veya dengi okul mezunu olmak, Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almak gerekmektedir. Meslek liselerinin “Harita ve Kadastro” ve “Tapu Kadastro” bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Harita ve Kadastro”, “Harita” ve “Harita ve Maden Ölçme” ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslek yüksek okullarında 2 yıllık eğitim verilerek bu meslek öğretilir. Eğitim süresince; 1. yıl; Mesleki Matematik 12, Trigonometri, Ölçme Bilgisi 12, Mesleki Uygulama 12 ve Kültür dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi), 2. yıl; Ölçme Bilgisi 34, İmar Hukuku, Fotogrametri, Kadastro ve Kamu Ölçme Bilgisi, Şehircilik, İmar Bilgisi ve Aplikasyon, YolSu, Mesleki Uygulama 34 ve bitirme projesi tezi dersleri verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

“Harita ve Kadastro”, “Harita” ve “Harita ve Maden Ölçme” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” ve “Jeoloji Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 
BENZER MESLEKLER 
Tapu Kadastro Teknikerliği, Yapı ressamlığı, Harita mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisini alırlar. Bunun dışında başarılı olan öğrencilere; Karayolları, Devlet Su İşleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar burs vermektedirler. Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu kesiminde çalışanların ücretleri her yıl yasalarla belirlenir. Özel sektörde çalışanların elde ettikleri ücret ise, sözleşmelerle belirlenir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.