Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı

TANIM 

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir. 

GÖREVLER 

Personel politikaları oluşturur, Performans değerlendirmesi yapar, Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar, Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır, Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür, Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar, Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar, Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar ve hesap makinesi Faks, fotokopi ve telefon Slayt ve projektör makineleri Diğer tüm büro malzeme ve gereçleri 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği olan, İletişim yeteneği gelişmiş, Liderlik vasıfları olan, Sorunları çözme yeteneği olan, Algılama gücü gelişmiş , Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanları; büyük ve küçük ölçekli tüm sağlık kuruluşlarında iş bulma şansına sahiptirler. İstanbul Üniversitesi tarafından “Hastane Yönetimi” adı altında düzenlenen ve süresi üç ay ile bir yıl arasında değişen kurslara katılanların iş bulma şansı daha da artmaktadır. Bu bölümün ülkemizde yeni ve öğrenci sayısının az olması nedeniyle işe yerleşmede sıkıntı olmamasına rağmen ileriki yıllarda bu programdan mezun olanların sayısının artması ile birlikte işsizlik sorununun ortaya çıkması söz konusudur. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Bu mesleği eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Tıp Sekreterliği, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik, Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Liselerinin Tıp Sekreterliği ile Yaşlı Hizmetleri Bölümlerinden mezun olanlar Hastane Yönetimi ve Organizasyonu önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır. 2 yıllık eğitim süresinde öğrencilere, genel kültür dersleri yanında Tıbbi Terminoloji, Genel İşletme, Ekonomi, Tıbbi Dokümantasyon, Yönetim Bilimi, Yabancı Dil, Meslek Etiği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Genel Muhasebe, İdare Hukuku, Sağlık Yönetiminde Kantitatif Yöntemler, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Entegre Ofis, Sağlık Planlaması, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hukuku, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Sağlık Politikası, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Can Kurtarma, İlkyardım ve Rehabilitasyon, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler dersleri verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programını başarı ile tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler. Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları , Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi , 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan İl / Şube Müdürlükleri.