Hidrojeoloji Mühendisi

TANIM 

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler, Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler, Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar, Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve ekonomik tüketim için plan yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Sondaj ekipmanı, Jeofizik ölçüm aletleri, Su kimyası ile ilgili arazi ve laboratuar aletleri, Bilgisayar, 
Su kalitesi gözlem cihazları, Yağışın akım, buharlaşma, sıcaklık gibi özelliklerini ölçmeye yönelik hidrolik gözlem aletleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, Araştırıcı bir özelliğe sahip, Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı, Meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Hidrojeoloji mühendisi arazi, laboratuar ve büro ortamında çalışır. Çalışırken laborant, teknisyen, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü ve belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğe yönelik eğitim Mühendislik Fakültelerinin Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler, Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar 

MESLEKTE İLERLEME 

Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı olduğu kurum bünyesindeki yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür. Üniversitelerde görev almak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar. Gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, çevre mühendisliği, maden mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılmaktadır. Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosu ile teknik hizmetler sınıfından ücret alınmaktadır. Özel sektörde çalışılması durumunda alınan ücret işyerlerinin ve yapılan işin özelliğine göre değişim göstermektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.