Bölümün amacı yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümün öğrencisi olursan, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler genel hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret ve vergi hukuku gibi dersler okumak zorundasın. Sorumluluğu çok fazla olan bu meslek dalında başarılı olman için sürekli çalışman, okuma ve araştırma yapman şarttır.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda lisans diploması ile “Hukukçu, Avukat, Savcı, Hakim” ünvanları alabilirsin. Avukat olmak istersen, fakülteyi bitirdikten sonra bir yıl süreyle staj yapmak zorundasın. Hukuk müşaviri olarak da çalışabilirsin. Hakim ya da savcı olmak istersen, Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanmalı, daha sonra da mahkemelerde staj yapmalısın. Stajyerlik dönemini bitirdiğinde atanacağın yer kura ile belirlenir. Ayrıca, kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi alanlarda da çalışabilirsin. Hukuk fakültelerinin ortak özelliği, uygulamaya yönelik eğitim vermemeleri ve çok kalabalık sınıflara sahip olmalarıdır. Bu bir dezavantajdır. Unutmaman gereken en önemli konu, hukuk eğitiminin ağır, çok çalışmayı gerektiren ve ilk yıllarda uyum sağlanması güç olan bir süreç olduğudur.