İÇ  DENETİM, SİSTEM KURULUMU VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı :

İç Denetim Sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi, mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları konularında uygulamaya dönük ve profesyonel  bilgilerin aktarılması, şirketlerin risk haritalarının çıkarılarak risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve raporlama sistemlerinin oluşturularak, denetim kadrolarının eğitilmesi, bu eğitimin temel amaçlarını teşkil etmektedir.

Kimler katılabilir :

Şirketlerin ve kurumların denetim kadroları, muhasebe uzmanları, raportörler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ya da kendilerini bu alanlarda geliştirmek isteyen şirket çalışanları

EĞİTİMİN  İÇERİĞİ :

 • Denetimin Tanımı ve Genel Bilgiler
 • Denetim Türleri
  • Mali tabloların ve hesapların denetimi
  • Uygunluk denetimi
  • Faaliyet denetimi
 • Uluslararası denetim Standartları
 • Denetim planlaması
 • Denetim de Risk alanları ve önemi
 • İşletme ve denetim riskleri
 • İşletmelerde risk değerlendirmesi ve risklerin ölçülmesi
 • Denetim kanıtları ve denetim teknikleri
 • Periyodik iç denetimler
 • Analitik inceleme prosedürleri
 • İç kontrol sistemlerinin denetimdeki yeri ve önemi
 • İç kontrol sistemini oluşturan unsurlar
 • Mali tablo ve hesapların denetimi, denetim alanları ve denetim işlemleri
 • Denetim mizanı, nakdin, alacakların ve stokların denetimi
 • Döngü hesaplarının denetimi
 • Vergi hesapları ile ilgili işlem testleri
 • Denetim çalışmalarının belgelendirilmesi, çalışma kağıtları, kayıt düzeni ve denetim raporları
 • Sık rastlanılan muhasebe hataları
 • İşletmelerde uygulanabilecek bir denetim programı ve talimat örnekleri
 • Denetim test uygulamaları, problemler ve workshop çalışmaları

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz