Bu bölüm, hammadde ve insan gücü gibi kaynakların, en etkin ve en kârlı biçimde kullanılması, kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Ayrıca, iktisadi birimlerin, kurumların ve sistemlerin davranışlarını inceler.Öğretim süresi 4 yıldır. İlk 2 yıl boyunca mikro iktisat, muhasebe, iktisadi sistemler, istatistik gibi teorik bilgiler içeren giriş dersleri ile matematik, hukuk, sosyoloji gibi yan disiplin alanlarında eğitim görürsün. Sonraki yıllarda iktisat teorisi, iktisat politikası, para politikası, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat gibi uzmanlık dersleri okursun.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda “İktisatçı” ünvanını alırsın. Özel ve kamu kesiminde, üst düzey yönetimi, finans sektörü, sayıştay, hesap uzmanı, planlayıcı, denetleyici, pazarlayıcı ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabilirsin. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları, sendikalar, kamuoyu araştırma kuruluşları ve üniversitelerde görev alabilirsin. Bağımsız çalışmaktan hoşlanıyorsan kendi özel işini de kurabilirsin.