İleri Düzey Excel Ders Notları İndir

0

PDF Formatındaki İleri Düzey Excel ders Notlarını ekliyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanmış bir çalışma

– Ad Kullanımı
– Özet Tablo Kullanımı
– Veritabanı Formülleri
– Süzgeç Kullanımı
– Alttoplam Kullanımı
– Birleştirme (Konsolidasyon) Kullanımı
– Hedef Arama Kullanımı
– Hedef Arama veÇözücü Kullanımı
– Senaryo Kullanımı
– Veri Girişlerinin Düzenlenmesi ve Kontrol
– Arama ve Başvuru Fonksiyonları
* Düşeyara ve Yatayara
* İndis
* Kaçıncı
* Adres
* Dolaylı
* Satır ve Sütun
* Satırsay Sütunsay
* Devrik Dönüşüm
* Kaçıncı
– Formül Hata Mesajları
– Denetleme Araç Çubuğu
– Mantık İşlevleri
* Eğer
* Yada
* Değil
* Ve
– Bilgi İşlevleri
* Hücre
* Boşluksay
* E İşlevleri
* Yoksay
* Tip
– Matamatiksel İşlevler ile ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler Mevcut.

İleri Düzey Excel Ders Notları İndir

Share.

Leave A Reply