Bu programda İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Ayrıca İngiliz edebiyatı tarihi, edebi eserleri, eserlerin yazıldıkları dönemlerin siyasal yaşantısı ve fikir akımları da öğrencilere aktarılır. Bu bölüme girmek isteyenlerin ÖSS2001de, İngilizce sorularını yanıtlama zorunluluğu vardır.Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce Dil Bilgisi, metin okuma ve inceleme, kompozisyon, çeviri ve İngilizce konuşma gibi öğrencilerin İngiliz Dili üzerindeki yeterliliklerini artırmaya yönelik dersler okutulur.

Çalışma Alanları
Dilbilimci ünvanını alan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları, TRT, Kültür, Turizm, Dışişleri ,Milli Eğitim Bakanlıkları, elçilikler gibi resmi kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerinde, ithalat-ihracat firmalarında çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.