Bu bölüm, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında eğitim ve araştırma yapar. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Öğrenciler lisansüstü programlarda, uzmanlık alanlarında kendilerini yetiştirir. İnşaat Mühendisleri, uzmanlık alanlarında yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, alınması, iş planının hazırlanması, inşaat mühendislerinin görev alanına girer.Öğrenim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, kimya gibi temel derslerle, mekanik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, topografya, inşaat jeolojisi, dinamik, zemin mekaniği, yapı makineleri gibi mühendislik dersleri okursun. Ayrıca iş hukuku, işletme ekonomisi, yapı işletmesi maliyeti gibi uygulamaya yönelik dersler de alırsın. Belirli sürelerle de staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğretimini tamamladığında, “İnşaat Mühendisi” olursun. İnşaat Mühendisliği de ülkemiz koşullarında gereksinim duyulan meslek dallarından biridir. Bu gereksinim gelecekte daha da artacaktır. İnşaat Mühendisleri özel mühendislik bürolarında ya da müteahhit olarak çalışabilecekleri gibi; Bayındırlık, Tarım, Orman, Enerji ve Tabü Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler.