Tekniker iki yıllık meslek yüksek okullarını başarı ile bitiren adaylara verilen bir ünvandır.

İş hayatında ki pozisyonu mühendis ile işçi arasındaki koordinasyonu sağlayan ara eleman olarak konumlandırılmıştır.
2 yıllık İnşaat Bölümü mezunu bir kişi tekniker ünvanını alır.

Çalışma Alanları

MYO. İnşaat programını bitirenler kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca, özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışma şansına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, üretim, yöneticilik gibi görevler üstlenebilmektedirler.

Ülkemizde son dönemlerde uygulanmaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve bütçenin personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma şansı oldukça azdır. Ancak, inşaat sektörünün genişliği ve özel kuruluşlarda çalışma şansının olması nedeniyle işsizlik riski yine de düşüktür.