İnsan Kaynakları Meslek Elemanı

TANIM

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Müdürüne bağlı olarak; İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür, İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur, İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır, İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur, Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır, Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli büro malzemeleri, Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi, Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları, Eğitim araç ve gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği güçlü, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Ayrıntıları algılayabilen, Yönergeyi izleyebilen, Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, Empati kurabilen, Büro işlerine ilgili, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulların “İnsan Kaynakları” programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince; İşletme, Genel Ekonomi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Sunum Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İletişim ve Davranışsal Yeterlilik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kamu Personeli Yönetimi, İstatistik, Eğitim Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı, Toplumsal Duyarlılık, Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür dersleri verilmektedir 

MESLEKTE İLERLEME 

Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler. ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

İnsan Kaynakları Uzmanı 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Meslek elemanları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.