İpekböceği Teknikeri

TANIM 

İpekböceği yetiştirme ve ipek elde etme alanında, ziraat mühendisine (zootekni uzmanı) yardımcı olarak çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

Hayvansal üretim (zootekni) alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisi tarafından hazırlanan ipekböceği barınak planını inceler, Plana göre barınakların yapılması için gereken malzemeyi sağlar, 
Çalışmaları plana uygun olarak yürütür, İpekböceği kozalarının alınması, barınakların temizlenmesi için gereken çalışmaları yapar, İpekböceği cinsinin iyileştirilmesi ve böcek hastalıkları ile savaşım için yapılan planları uygular, İpekböceğinin beslenmesi için kaliteli dut yaprağı üretilmesine çalışır, İpeğin elde edilmesi ve pazarlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, İpekböceği üretimine danışmanlık yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

İpekböceği barınaklarının bakım ve onarımı için gereken çeşitli alet ve malzemeler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

İpekböceği teknikeri olmak isteyenlerin; Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatini belli bir noktada toplayabilen ve ayrıntıları algılayabilen, İpekböceği üretimine ilgi duyan, Yönergelere uygun çalışabilen, sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İpekböceği teknikeri kapalı ve oldukça loş ortamlarda çalışır. Görevini yaparken mühendislerle, işçilerle ve ipekböceği yetiştiricileri ile iletişim halinde olabilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İpekböceği teknikerleri; Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı ipekböceği üretim merkezlerinde görev alabilirler. Kendi işletmelerini kurabilirler. Doğal malzeme ile yapılmış kumaşlara ilginin artması ile yaklaşık 1500 yıllık geçmişi olan ipekböceği yetiştiriciliği ve ipek üretiminin canlandırılması girişimleri de artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş ipekböceği yetiştiricilerine duyulan gereksinim de artacaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi meslek yüksekokullarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “İpek Böcekçiliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Zooloji, Botanik, Biyoistatistik, Biyokimya, İpekböcekçiliğine Giriş, İpekböceği Anatomisi ve Fizyolojisi, İpekböceği Barınakları ve Malzeme Bilgisi, İpekböceği Bakım ve Beslenmesi, Bilgisayar Programlama, İpekböceği Genetiği ve Islahı, İpekböceği ve Çevre Toksikolojisi, Yemleme Bilgisi ve Dut Yetiştiriciliği İpek ve İpek Teknolojisi, İşletme Ekonomisi, İpekböcekçiliğinde Kuluçka Bilgisi, İpekböceği Ürünleri ve Pazarlama gibi dersler alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

“İpek Böcekçiliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Hayvansal Üretim” programına dikey geçiş yapabilirler. 
İpekböceği teknikerliği genellikle bağımsız olarak yapılan bir meslektir. İpekböceği üretimi ve ipeğin pazarlanması konusunda bilgili elemanlar kurdukları işletmeyi geliştirme olanağına sahip olabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Arıcılık. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mezuniyet sonrası geri ödemek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumundan yüksek öğrenim ve harç kredisi alabilirler. İpekböceği teknikerlerinin kazançları çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne ve işteki başarılarına göre değişir. Başlangıç ücretİ asgari ücretin 2-3 katı kadardır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.