İplik Teknisyeni

TANIM 

Pamuk, yün veya sentetik elyafların hammadde olarak fabrikaya girmesinden, iplik olarak çıkmasına kadar geçirdiği üretim evrelerindeki tüm işlemlerin yürütülmesinde görev alan kişidir.

GÖREVLER 

Pamuk veya yün liflerini incelterek iplik veya örgü yünü haline getirir, makaralara saran makineyi bilgisayarla veya elle kontrol ederek çalıştırır, Elde edilen ipliğin kalitesini kontrol eder, Bozuk iplik elde edildiğinde işlemi düzeltmeye çalışır, başaramazsa durumu yetkililere bildirir, Makinenin bakımını yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Pamuk, yün, sentetik elyaf, Fitil, iplik makinesi, Laboratuar alet ve cihazları, Kimyasal maddeler, Bobinler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

İplik teknisyeni olmak isteyenlerin; Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilecek kadar dayanıklı, Ellerini ustalıkla, gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Aynı anda bir çok şeye dikkat edebilen, titiz, Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İplik teknisyenleri fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı tozlu (lif tozları) ve gürültülüdür. Birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidirler, ancak görev sırasında tekstil teknikeri, mühendisi ve diğer işçilerle de iletişim halindedirler. Çalışma saatleri düzenlidir. Ancak vardiyalı çalışma söz konusu olabilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İplik teknisyenleri, tekstil sanayiine bağlı iplik fabrikalarında, tekstil işletmelerinin fiziksel ve kimyasal muayene laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışırlar. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler. Bu meslekte iş bulma olanakları tekstilin geliştiği illerimizde daha fazladır. İplikçiler insanların gerekli ihtiyaçlarından olan giyinme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iplik üretmektedirler. Tekstil üretim sektörünün temel mesleklerindendir. Durum böyle olunca gelecekte varlığını sürdürecek olan bir meslektir. Bu meslekte iş bulamayan kişiler 

BENZER MESLEKLER 

olan dokuma, trikotaj ve kalite kontrol işlerinde çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, Anadolu kız meslek, Anadolu kız teknik, Anadolu meslek liseleri, kız meslek liseleri “Tekstil” alanı iplik dalında Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerinin “İplik” bölümlerinde ve endüstri meslek liseleri, teknik liseler ve çok programlı liselerin “İplik” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liseleri, çok programlı liseler ve kız meslek/meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Anadolu Kız Meslek/Anadolu Kız Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liselerine giriş için ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan “Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi endüstri meslek, çok programlı liseler ve kız meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu meslek ve Anadolu kız meslek Liselerinde de 4 yıldır. Öğrenciler genel kültür dersleri ve atölyelerde ve işletmelerede uygulama eğitimini birlikte almaktadırlar. Ayrıca son sınıfta ilgili işyerlerinde staj yaparlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek Liselerinin İplikçilik ve Tekstil İplikçilik bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksek okullarının Halı ve Kilim, Halıcılık, Tekstil ile Pamuk Pazarlama ve İplikçilik proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Tekstil dokuma ve örgü öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alırlar. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir. Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Mesleki eğitimi bitiren iplik teknisyenleri; statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.