Bu bölümde, kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarında, üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesini düzenleyecek yöneticiler yetiştirmeye yönelik eğitim ve araştırma yapılır. Mal ve hizmet ortaya koymak üzere, üretim faktörlerini biraraya getirip amaca yönelten ve kıt kaynakların en iyi şekilde bileşimini sağlayarak üretimdeki başarıyı ortaya çıkaran meslek dalıdır.Öğretim süresi 4 yıldır. Matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama yönetimi ve organizasyon, muhasebe, finansman, bilgisayar gibi konularda dersler okursun.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamlayanlar “İşletmeci” ünvanı alır. İşletmecilerin, özel sektör ve kamu kuruluşlarının, işletmede pazarlama, planlama, örgütleme ve denetim bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak çalışma imkanları vardır.