İşletmeci

TANIM 

Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar, İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır, İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler, İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır, Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayarlar, Basılı veya yazılı dokümanlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

İşletmeci olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Sayısal düşünme yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine, Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (fabrikalar, bankalar, çeşitli firmalar). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri, vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya işletme fakültelerinin “İşletme” bölümlerinde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIİlgili bölüme,liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan alarak girilebilir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, İşletme Yönetimi, Genel İktisat, Matematik, Ticaret Hukuku, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası, İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Araştırma Yöntemleri, Uluslararası İşletmecilik, Kooperatifçilik gibi dersleri alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

İşletme öğrenimini tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar ve işletmeci unvanı ile çalışırlar. Lisanstan sonra bir lisans öğrenimine dayalı en az iki yarı yıl süren master eğitimi yapabilirler. Masterdan sonra da en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir öğretimden sonra doktora eğitimi yapabilirler. 
Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

İşletme mühendisliği, iktisatçılık, maliyecilik, çalışma ekonomistliği, yöneticilik, mali müşavirlik. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredi ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir. Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlar göreve ilk başlayışta normal olarak derecelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, kişisel başarılar (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.