Bu bölümde, çeşitli alanlarda kulanılmak üzere veri toplanması, bu verilerin düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve anlam çıkarılması tekniklerinin öğretilmesine yönelik eğitim verilir. İstatistik programında , bilinen teknik ve yöntemler dışında, yeni yöntemler geliştirilmesi için araştırma çalışmaları yapılır. İstatistik, matematiksel istatistik ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki ilgi alanına sahiptir. Yeni istatistik yöntemleri geliştirmede matematiksel istatistik kullanır. Uygulamalı istatikte ise elde edilen tüm kuramsal bilginin, günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır.Öğretim süresi 4 yıldır. İstatistik eğitiminin temeli, cebir, geometri ve matematik konularıdır. Ayrıca demografya gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamlayanlar “İstatistikçi” ünvanı alır. Özel sektörlerde piyasa araştırma şirketlerinde, büyük kuruluşların çeşitli departmanlarında, bankalarda ve DİE, DPT gibi kamu kuruluşlarında görev alabilir, ayrıca sigortacılık ve bankacılık da yapabilirler.