Jeofizik Mühendisi

TANIM 

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir. 

GÖREVLER 

Atmosferdeki olayların, yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır, Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler, Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler, Baraj ve yeraltı suları için arazi incelemeleri yapar, Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar, Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Elektromanyetik aletler, Fiziki ve elektrikli test cihazları, Pil, batarya, akım jeneratörü, Çeşitli çizim araç-gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili, Olayları derinlemesine incelemeye meraklı, Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemlerini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A.O., Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü, seramik ve cam fabrikaları, özel maden ve sondaj şirketleri, belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları son derece sınırlı olup özellikle özel sektörde iş bulma olanakları daha sınırlıdır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “jeofizik mühendisliği” bölümünde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIBu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya gibi temel dersleri ve kültür derslerini, daha sonraki yıllarda Dinamik, Statik, Jeodezi, Topografya, Jeoloji, Jeofizik, Malzeme, Mukavemet gibi dersleri alırlar. Meslek dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrencilere ilgili kurumlarda staj yaptırılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. 
Lisansüstü eğitim yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, fizikçilik. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenci eğitim sırasında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan burs veya kredi alabilir. 
Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis-idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.