Bu bölüm, yerkabuğu ve yeraltı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltındaki petrol ve endüstriyel cevherin verimliliği ve bunların işletmeye açılmasına kadar Jeoloji Mühendisliği ile koordineli çalışan bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisleri arazide ve laboratuvarda ölçüm yapar, elde ettiği verileri yorumlar ve araştırır. Ayrıca yeraltı suyu, jeotermal enerji araştırmaları ile zemin hareketleri, toprak kaymaları ve deprem gibi konular ile ilgilenir.

Öğretim süresi 4 yıldır. Temel fizik, kimya, matematik, statik, dinamik, malzeme, mühendislik jeolojisi, mukavemet gibi mühendislik dersleri ve jeomagnetizma, jeodezi, stratigrafi, maden jeolojisi, petrografi, sismoloji, kaya mekaniği, hidrojeoloji, sinyal dersleri okursun. Meslek derslerinin bir kısmı teorik, bir kısmı da uygulamalıdır. Belirli sürelerle staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda, “Jeofizik Mühendisi” ünvanı alırsın. MTA, TPAO, DSİ gibi kamu kuruluşlarıyla, büyükşehir belediyelerinde, yabancı petrol şirketleri ile özel maden ve sondaj şirketlerinde görev alabilirsin.