Jeoloji Mühendisliğinin temel amacı, yerkabuğunu tanımak, maden yataklarını araştırmak, değerlendirilmesinde somut veriler elde etmektir. Jeoloji Mühendisleri ,çeşitli sondajlarla kaynağın yerini, rezerv miktarını, çıkarılma ve ekonomikliğini belirler. Ana özellikler dışında kentleşme alanları, havaalanı, baraj, liman, demiryolu, tünel ve karayollarının uygun jeolojik yerlere yapılmasını sağlamak için araştırma, inceleme ve harita yaparak uygulamaya geçirir.Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde, temel bilim derslerinin yanı sıra, genel jeoloji, genel mineroloji ve maden yatakları gibi dersler görürsün. İlk iki yıl fizik, kimya ve matematik dersleri, üçüncü ve dördüncü yıllarda arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına yer vermelisin. Ayrıca, staj yapma zorunluluğun vardır.

Çalışma Alanları
Mezunlara “Jeoloji Mühendisi” ünvanı verilir. Çalışma alanları, MTA, Türkiye Petrolleri A. Ş., DSİ, TKİ, Devlet Karayolları, Seramik ve Cam Fabrikaları ve Deprem Araştırma Enstitüleridir.