Kağıt Teknikeri

TANIM 

Kağıt sektöründe kağıdın yapılması ve kağıt (selüloz, kağıt, karton ve diğer kağıt mamulleri) ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları, mühendisin gözetim ve denetimi altında yapan kişidir.

GÖREVLER

Mühendisin planları doğrultusunda;Kağıt üretiminde kullanılacak katkı maddelerinin yeterliliğini test ederek standartlara uygunluğunu belirler, 
Çalışanlarla ilgili çalışma programlarını hazırlar, 
Kağıt ve kağıt ürünlerinin üretim safhalarını kontrol ederek varsa eksiklikleri tespit eder, 
Üretimdeki aksaklıkları ilgilisinden öğrenip, gerekli tedbirleri alır veya alınmasını önerir, 
Elde edilen kağıt ve kağıt ürünlerinin kaliteye uygunluk kontrolünü yapar, 
Kağıt fabrikalarında ustabaşı ile mühendis (şef) arasındaki iletişimi sağlar, ustabaşından tespit ettiği bilgileri mühendise aktarır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, laboratuar aletleri, makine ve tesisat ölçüm aletleri, kumpas, metre vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Kağıt Teknikeri olmak isteyenlerin; 
Temel bilimlere ve teknik konulara ilgi duyan, 
Fabrika, atölye gibi kapalı ve gürültülü yerlerde çalışmaktan rahatsız olmayan 
kimseler olması gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin elde edilmesine hammadde olan selüloz (Kağıt Hamuru) üretiminde çalışılan ortam oldukça nemli ve rutubetlidir. İşyerinde makine ve aletlerin çalışmaları oldukça gürültülü olurken kapalı, sıcak ve buharlı ortamda çalışılır. Kağıt teknikeri genellikle bu alanda saha denetimi yapar gerekli olduğunda bu ortamda kalır. Gerçek çalışma alanı sahadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu programı bitirenler kağıt endüstrisinde, kağıt fabrikalarında çalışmaktadırlar. Mezunların kamu ve özel sektör iş yerlerinde iş imkanı bulabilmeleri mümkündür. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi ile Selüloz ve Kağıtçılık Teknolojisi” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi ile Selüloz ve Kağıtçılık Teknolojisi” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. 
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 2 yıldır. 
Eğitim süresince öğrenciler ; Genel olarak; Türkçe, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Matematik, Fizik derslerinin yanında, 
Mesleki uygulamaya yönelik; Selüloz Tekniği, Kağıt Tekniği, Teknik Resim, Makine Bilgisi, Kimya, Selüloz Uygulaması, Kağıt Uygulaması, İşlem ve Tesis Kontrolü (hata teşhisi), Elektrik Bilgisi, İletişim,Yönetim ve Denetim, Oluklu Karton, Bilgisayar, Ekonomi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ağartma Teknolojisi, Kağıt Testleri, Entegre Proje, Atık Kağıt, Kuşe Kağıt, Kalite Kontrol 
derslerini görürler ve bu konularla ilgili işletmelerde 45 gün staj yaparlar.Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Kağıtçılık veya Kağıt İşleme Teknolojisi Ön Lisans Diploması ve Kağıtçılık Teknikeri unvanı verilir.

MESLEKTE İLERLEME 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, 
Kimya, 
Kimya Mühendisliği, 
Orman Endüstri Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 
Kağıt Teknikerlerinin en önemli sorunları lisans eğitimi veren Kağıt Mühendisliği bölümünün ülkemizin hiçbir eğitim kurumunda bulunmayışıdır.

BENZER MESLEKLER: 

Kimya Teknikeri. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yurt ve kredi olanaklarından yararlanabilirler. 
Kamu sektöründe çalışanlar işçi statüsünde toplu iş sözleşmesine tabi olurlar. Alınan ücret net asgari ücretin 3-4 katıdır. 
Özel sektörde çalışanların ücreti kişi ile işveren arasında anlaşma ile belirlenir. Ücret ; bilgi, yetenek,çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önüne alınarak değişkenlik gösterir. Tecrübe, ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. Alınan ücret net asgari ücretin 3-5 katı civarındadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.