Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)

TANIM 

Numune giysinin özelliğine göre kalıp hazırlayan, şablon, serileme ve kesim planı yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıbı hazırlar, Kalıpların serileştirme işlerini yapar, Kalıpları şablonlar, Kalıp ve modele göre malzeme tespiti yapar, Pastal resmi hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Mukavva, Çeşitli kalınlıklarda kalemler, Dosya, parşömen ve mülaj kağıdı, Uzun cetvel, Dikaçı cetvel, Eğri, te cetveli, gönye, riga takımı Kumaşlar, Dikim makineleri, spesiyel dikim makinesi, Tela, iplik, ütü ve malzemeleri. Makas ve diğer kesim aletleri, Bilgisayar 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kalıp teknisyeni (Tekstil konfeksiyon) olmak isteyenlerin; Şekil uzay ilişkilerini görebilen, Estetik görüşe sahip, Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Dikkatli, titiz, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, 
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ağırlıklı olarak özel sektörde tekstil, konfeksiyon üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle aydınlık, temiz, sessiz ama yoğun çalışma ortamıdır. Ancak küçük işletmelerde kalıp hazırlama ile ilgili ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Atölyenin içerisinde yoğun ve gürültülü ortamda çalışmaktadırlar. İşveren, müşteri ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tekstil konfeksiyon alanı diğer alanlara göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir alan olup emek yoğun karakteri nedeniyle on binlerce işyerinde yüz binlerce kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu alanın alt dallarından olan kalıp teknisyeni olarak çalışmak isteyenlerin de iş bulma olanakları oldukça fazladır. 
Kalıp teknisyenleri kamu ve özel sektöre ait hazır giyim işletmelerinde (deri hazır giyimde dahil) çalışabilirler. Ayrıca meslek elemanları kendi işyerini açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Anadolu kız meslek /Anadolu meslek liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanı “Kalıp” dalında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Anadolu meslek /Anadolu kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezun olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir. 
Kız meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon alanına” girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek liseleri, Kız meslek liseleri ile çok programlı liselerde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca genel kültür derslerinin yanı sıra Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayar, Araştırma Teknikleri, Girişimcilik, İnsan ilişkileri, Kalite Kontrol, Tekstil Bilgisi, Üretim Planlaması, Temel Tasarım Bilgisi, Tasarım Uygulamaları, Kalıp ve Tasarımları gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 

Mezunlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı oldukları taktirde Ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini kurmaya hak kazanırlar. 
Erkek giysi tasarım teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine bağlıdır. 
Meslek liselerinin tekstil konfeksiyon alanından mezun olanlar, deri konfeksiyon, kostüm tasarımı, tekstil önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler. 
Ayrıca meslek liselerinin “Tekstil Konfeksiyon” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS ye girip yeterli puanı almaları ve “Giyim Öğretmenliği” , “Giyim Endüstri Öğretmenliği” ile “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Tekstil Öğretmenliği”, “Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Moda Tasarımı” (Endüstriyel Sanatlar Y.O) Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret verilmektedir. 
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır ve bütün öğrenci haklarından yararlanırlar. Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Eğitim tamamlandıktan sonra özel sektörde aylık kazanç çalışılan işletmenin ücret politikası ve toplu iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir. Kendi işyerlerinde çalışanlar ise yaptıkları iş yoğunluğuna göre kazanç sağlamaktadırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi , 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri