Kalıpçılık Teknikeri

TANIM 

Sanayide kullanılan makine parçaları ile metal ve plastik türü günlük hayatta kullandığımız ürünlerin seri ve çok sayıda üretimini gerçekleştirmek üzere kalıpların tasarlanması ve hazırlanması iş ve işlemlerinde çalışan kişidir.

GÖREVLER 

Üretilecek ürünün cinsine göre yapılacak kalıpta kullanılacak malzeme 
türünü belirler, Üretilecek kalıbın maliyet hesabını yapar, İmal edilecek ürünün projesini inceler, 
Yapılacak olan kalıbın tasarımını yapar, Tasarımını yaptığı kalıbın yapım resmini teknik resim kurallarına uygun olarak çizer, Parçaların imali için gerekli alet ve malzemeleri belirler, 
Kalıbı üretim aşamasında ve üretim sonrasında inceler, varsa hatalarını
düzeltir veya düzelttirir, Gerektiğinde tasarladığı kalıbı tümüyle kendisi yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Demir, çelik, bakır, sac, alüminyum gibi metaller, Matkap, eğe, pafta gibi el aletleri, Çeşitli kontrol aletleri, Vargel, planya tezgahı, Sütunlu matkap tezgahı, Mikrometre, kumpas, gönye vb. ölçü ve kontrol aletleri, Plastik ve plastik türü malzemeler, Kaynak makinesi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Kalıpçılık teknikeri olmak isteyenlerin; 
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, 
El ve gözü eşgüdümle kullanabilme, 
Tasarımlarını çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip, 
Bedence sağlam ve dayanıklı, 
Dikkatli ve aynı işi sürekli yapmaktan sıkılmayan 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kalıpçılık teknikerleri, fabrika veya imalat atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve gürültülüdür. İş ayakta yürütülür. Kalıpçılık teknikeri meslektaşları ile, işçilerle, modelcilerle ve mühendislerle iletişim halinde çalışır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Kalıpçılık teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrikalarda ve atölyelerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Kalıpçılık” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Makine” olarak değişmesi nedeniyle, “Kalıpçılık” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle DMeslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Kalıpçılık” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

“Kalıpçılık” Ön lisans programına girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS), Yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak gerekmektedir. Meslek liselerinin “Kalıp/Kalıpçılık” bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Kalıpçılık” ön lisans programını tercih ettiklerinde ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 2 yıldır. 
Kalıpçılık programında okutulan dersler; 
Matematik, Teknik Resim, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Sac Metal Kalıp Tasarımı, Isıl İşlemler, Plastikler, Hacim Kalıp Teknolojisi, Sac Metal Kalıp Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Çizim ve Genel İletişim gibi dersler verilir ve proje yaptırılır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan kalıpçılık teknikerleri, elde ettikleri başarılara göre büyük kuruluşlarda görev alabilir, çalıştığı kurumda ustabaşı, şef gibi idari kadrolara geçebilirler. 
“Kalıpçılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “Kalıpçılık Öğretmenliği”, “Döküm Öğretmenliği”, “Metal Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER 

Endüstriyel Kalıpçı, Döküm Teknikeri, Teknik Ressam, Makine Teknisyeni, Tornacı, Tesviyeci, 
Taşlamacı, Presçi, Frezeci.

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından faydalanırlar. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı kredi, burs ve yurt imkanlarından da yararlanabilirler. Kalıpçılık teknikerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre veya sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri gibi özel kuruluşlarda da iyi bir ücret karşılığı çalışabilirler. Deneyim ve yapılan işin kalitesi arttıkça alınan ücret de artmaktadır. Kendi işyerini açabilenler ise; işlerinin kapasitesine ve ücretin miktarına göre gelir elde ederler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.