Karofayans Döşeyicisi

TANIM 

Binaların, belirli bölüm ve yerlerinin, rutubet ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve temiz bir yüzey elde edilmesi için karo ve fayans plakalarını bir plana göre estetik olarak duvar ve yer yüzeyine döşeyen kişidir. 

GÖREVLER

Proje ve diğer şartnameleri inceler, 
Karo ve fayansları suya batırarak döşeme işlemine hazırlar, Karo-fayans döşenecek yüzeylere, çimento ve kireç karışımından oluşan harcı sürerek karo ve fayansları istenilen biçimde ve sıralar halinde döşer, Su terazisi, şakül ve mastarla bunları kontrol eder, Karoların yüzleri üzerinden bir tahta kaydırarak ya da vuruşlar yaparak, karoların çimentolu harca daha iyi yapıştırılmasını sağlar, 
Köşelere veya daimi tesisat etrafına döşenen karo ve fayanslara istenilen girinti ve çıkıntıları verir, 
Yeni döşenmiş karo ve fayans yüzleri arasındaki boşlukları doldurmak için beyaz çimento ile az mermer tozu karışımından oluşan harcı karo ve fayansların yüzeylerine sünger ile sürerek yerleştirir, Karo ve fayans yüzlerini harçlardan temizler, Bu meslek için gerekli olan malzemelerin hazırlanması, taşınması ile aletlerin gerekli bakım ve temizliğini yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Plastik veya tahta çekiç, mala, su terazisi, kürek, keski, metre, gönye, el arabası, karo ve fayans, çimento, kireç, kum, mermer tozu, kum eleği, kireç süzgeci, pense, büyük kaplar, su, hortum, alüminyum mastar, derz aralık çivisi, muvazene ipi, fayans ve seramik kesme makinesi, fayans delgi makinesi vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Karo-fayans döşeyicisi olmak isteyenlerin: Uzun süre ayakta veya çömelerek çalışabilecek, ağır kutuları kaldıracak kadar güçlü ve dayanıklı, Şekiller arasındaki ilişkileri görme yeteneğine sahip, 
Ellerini ustalıkla kullanabilen, Renkleri ayrıdedebilme gücüne sahip, Dikkatli kişiler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Karo-fayans döşeyicileri binaların genellikle iç kısımlarında, bazen balkon, bahçe gibi dış mekanlarda çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve rutubetlidir. İş, sürekli ayakta ve eğilerek yürütülür. Pazar günü dışında haftanın her günü çalışılır. Karo-fayans döşeyicisi birinci derecede malzeme ile ilgilidir. Gerektiğinde müşteriler, diğer yardımcıları ve kendisine iş veren müteahhit ile iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Kendisini iyi yetiştirmiş meslek elemanının iş bulma olanağı geniştir. Bir işyerine bağlı olarak çalışabileceği gibi, bağımsız olarak da çalışabilir. Kış aylarında inşaat sektörünün durmasına bağlı olarak, iş yoğunluğu azalma göstermektedir. İş imkanları büyük ölçüde inşaat sektörüne bağlıdır. Özellikle ülkemizde inşaat sektörü, uygulanan ekonomik politikalara bağlı durumdadır. 
Bu meslek elemanları kolaylıkla iş bulabilirler, ancak, çalışılan firmanın işine ve çalışılan işin süresine bağlı olarak işten ayrılmalar söz konusu olabilir. Tekrar iş bulma olanağı her zaman mevcuttur. Yurtdışında inşaat yapan firmaların, yurtdışı şantiyelerinde çalışma olanakları da vardır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Karo-fayans döşeyiciliği genellikle pratikten bir usta yanında, işbaşında öğrenilir. 
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerindeki Yapıcılık ana meslek grubunun “Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı” meslek dalında da verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Meslek lisesi düzeyinde mesleği öğrenebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine kayıt kabul şartlarını taşımak gerekmektedir. 
Mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimi yapılamayan yörelerde geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulünde ise kişi bir işyerinde veya atölyede usta nezaretinde çalışarak mesleği öğrenmeye çalışır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Yapı meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinde 3 yıl, meslek yüksekokullarında ise mesleki eğitim 2 yıl sürmektedir. 
Eğitim sırasında: Meslek ile ilgili alet ve edavatın nasıl ve nerede kullanılacağı, Döşeme yapılacak yerin nasıl düzeltileceği, Döşeme yapılacak yerdeki tümseklerin, hangi aletle nasıl düzeltileceği, 
Yerlerde ve duvarlarda kullanılacak harcın özellikleri ve kıvamı, Döşeme yapılacak yüzeye serilen harcın mastarla düzeltilmesi ve terazisinin nasıl alınacağı, Karo ve fayansların su dolu kazanlarda niçin ıslatıldığı, Harcın malayla duvara nasıl yapıştırıldığı, Döşenen karo ve fayansların üzerine lastik tokmakla nasıl vurulduğu, Bir gün sonra döşenen karo ve fayansların arasındaki açıklıkların hangi mamullerle ve nasıl doldurulduğu uygulamalı olarak gösterilir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve unvanı verilir. Endüstri meslek lisesinden mezun olanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Mesleğin ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. 
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Mesleğe kalfa olarak giren kişi, usta, ustabaşı unvanlarına kadar yükselebilir. 
Endüstri meslek lisesi “Yapı” bölümünden mezun olanlar teknisyen, 2 yıllık meslek yüksekokulu “İnşaat” bölümünden mezun olanlar tekniker unvanı alır. 

BENZER MESLEKLER

Mermer döşeyici, mozaik kesici ve döşeyici, plaka taşı döşeyici, marley döşeyici, sıvacı, duvar örücü, inşaat boyacısı, tecritçiler (ses geçirmeyen izolasyon maddeleri döşeyenler). 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Endüstri meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezine staj için devam eden öğrencilere işveren tarafından asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret verilmektedir. 
Deneyimli, mesleğinde iyi yetişmiş, çevresi geniş elemanlar bu meslekte çok iyi ücret alırlar. Aylık kazançları ortalama asgari ücretin 2 katı civarındadır. Ücret durumunda mevsimlik dalgalanmalar olabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.