TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Yazar: admin

TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ Eğitim İçeriği Muhasebenin Temel kavramları ve fonksiyonları Temel Muhasebe eşitliği ve Hesap Kavramı Hesapların genel çalışma şekilleri Bilançonun aktif hesapları Bilançonun pasif hesapları Gider hesapları Gelir hesapları Hesapların sınıflandırılması Bilanço hesapları / Sonuç hesapları / Nazım hesaplar / Düzenleyici hesapla Tek Düzen Hesap Planı Hesap grupları ve kodları Bilanço hesapları Gelir Tablosu…

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Yazar: admin

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI 1 GÜN EĞİTİMİN İÇERİĞİ Değerin tanımı ve Temel Kavramlar Başlıca Değerleme Yaklaşımları İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Göreceli Değerleme Yöntemi Değerlemenin kullanım alanları Değere Dayalı Yönetim Süreci Hedeflerin belirlenmesi Değer Stratejilerinin belirlenmesi Uygulama Planları Performans ölçümü ve değerleme İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile şirket değerinin hesaplanması Öz Sermayeye…

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ Eğitimin İçeriği : Bilgi politikası, Bilgi Stratejileri, Bilgi Yönetim Teknikleri ve uygulanma Araçları Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi Maliyet Bilgileri perspektifinde temel rekabet Stratejileri Odaklanmış rekabet Stratejisi Maliyet Liderliği Stratejisi Birleşik Rekabet Stratejisi Rekabetin Farklılaştırılması Stratejisi Maliyet Yönetiminin Amaçları, İlkeleri ve Yararları Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Stratejik Maliyet Yönetimi Değer yaratmayan maliyetlerin…

YÖNETİM MUHASEBESİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

YÖNETİM MUHASEBESİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : İşletme yönetimine, karar alma sürecinde veri ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi, bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır . KİMLER KATILABİLİR : Muhasebe ve Finans Yöneticileri, muhasebe uzmanları, Raportörler…

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : Bu eğitim kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, başta temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme ve maliyet hesaplama süreçleri; maliyetlerin ayrıştırılması ve muhasebeleştirilmesi, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, maliyet muhasebesinde çağdaş yaklaşımlar, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler,…

İÇ DENETİM, SİSTEM KURULUMU VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

Yazar: admin

İÇ  DENETİM, SİSTEM KURULUMU VE RAPORLAMA EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : İç Denetim Sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi, mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları konularında uygulamaya dönük ve profesyonel  bilgilerin aktarılması, şirketlerin risk haritalarının çıkarılarak risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve…

UFRS ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ EĞİTİMİN İÇERİĞİ : Yeni Türk Ticaret kanunu kapsamında TMS / TFRS uygulamaları Muhasebe Standartı kavramı Muhasebe standartlarının dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, ilgili kuruluşlar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Avrupa Birliği (AB) uygulamaları UFRS Türkiye uygulamaları Sermaye Piyasası kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Türkiye Muhasebe Standartları kurulu Kamu…

Yöneticilik Sertifika Programı

Yazar: admin

Yöneticilik Sertifika Programı Yöneticilik sertifika programı 2 gün yönetim becerileri ve liderlik ile 2 gün finans Yönetimi konularında toplam 4 gün olarak yapılmaktadır. Program modüler katılıma uygun olduğu için sadece Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi ve Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi’ne ayrı ayrı da katılım yapabilirsiniz. Eğitim Detayı : Programın ilk 2 günü Yöneticilik ve…

Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 1. gün Satın alma ve Stratejik Satın alma Nedir? Temel ve Stratejik Satın alma Kavramları Temel Satın alma Süreçleri Satın alma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları Satın alma Performansı Ölçü Kriterleri Nelerdir? Satın almanın Organizasyon İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi Temel ve Stratejik Satın almanın Önemi Değişen Satın alma…

Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

Yazar: admin

Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi 1. gün Satın alma ve Stratejik Satın alma Nedir? Temel ve Stratejik Satın alma Kavramları Temel Satın alma Süreçleri Satın alma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları Satın alma Performansı Ölçü Kriterleri Nelerdir? Satın almanın Organizasyon İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi Temel ve Stratejik Satın almanın Önemi Değişen Satın alma…