Tıp

Yazar: admin

Tıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek, insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarıdır.Öğretim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim, “Tıp Doktorluu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Düzeyi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp Doktorluğu düzeyi(6 yıl) üç kademeden oluşur. 1-Temel Tıp Bilimleri :…

Turizm ve Otelcilik

Yazar: admin

Bu bölümde amaç, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Çağdaş turizm anlayışına göre, müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve onlara çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.Öğretim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, hukuk, istatistik ve muhasebe gibi temel iktisadi dersler okursun. Sonraki yıllarda turizm işletmeleri…

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Yazar: admin

Bu bölüm, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapar.Öğrenim süresi 5 yıldır. Türk dili ve lehçeleri, Türk ve Batı Edebiyatı, kompozisyon, dilbilgisi gibi alana özgü derslerin yanında mesleki formasyon dersleri okursun. Çalışma AlanlarıMezunlar “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” ünvanı alır. Ortaöğretim kurumlarında ya da özel öğretim kurumlarında…

Türkçe Ögretmenliği

Yazar: admin

İlköğretim okullarında gereksinim duyulan Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğretim yapılır.Öğretim süresi 4 yıldır. Türk dili, kompozisyon, dilbilgisi gibi alana özgü derslerin yanında mesleki formasyon dersleri de okutulur. Çalışma AlanlarıMezunlar “Türkçe Öğretmeni” ünvanını alır. İlköğretim okullarında çalışma olanağına sahiptirler.

Uçak Mühendisliği

Yazar: admin

Bu bölüm, her çeşit hava taşıtının, istek ve imkanlara göre dizaynı, inşa projelerinin hazırlanması ve üretilmesi, bakım,onarım teknoloji işletmesi konularında eğitm ve araştırma yapar. UçakMühendislği bölümünde, Uçak İnşaatı ve Aerodinamik adı altında iki anabilim dalı vardır.Öğrenim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, kimya, gibi temel fen dersleri ağırlıklı olarak verilir. Daha sonra termodinamik, statik, dinamik, mukavemet,…

Uluslararası İlişkiler

Yazar: admin

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiyenin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.Öğretim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplum bilim, devletler hukuku, ekonomi,…

Uzay Mühendisliği

Yazar: admin

Uzay mühendisliği (geniş anlamıyla “roket ve uzay-aracı mühendisliği”), havada ve uzayda hareket eden araçların tasarımına yönelik bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine getirmelerini sağlayan…

Veteriner

Yazar: admin

Veteriner Fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolünün yapılması konusunda uygulamalı eğitim, öğretim ve araştırma yapar.Öğretim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında medikal fizik, organik kimya dersleri, ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. 3.…

Yazılım Mühendisliği

Yazar: admin

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır Çalışma AlanlarıÇoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine da-yalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni…