Meslekler
0

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi,…

Meslekler
0

Bu bölüm, şehir alanlarının, ekonomik olanaklara, insanın gereksinimlerine ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ile…

Meslekler
0

İnsanların hareket ve düşüncelerinin gelişimini, olayların somut ve soyut nedenlerini ve bu nedenlerin birbiriyle ilişkilerini…

Meslekler
0

Uzay mühendisliği (geniş anlamıyla “roket ve uzay-aracı mühendisliği”), havada ve uzayda hareket eden araçların tasarımına…

Meslekler
0

Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bu dalda eğitim verecek öğretmen yetiştirir.Öğretim süresi…

Meslekler
0

Veteriner Fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal besinlerin…

Meslekler
0

Bu bölüm, elyaftan başlayarak iplik, dokuma, boya-apre teknolojisi ve hazır giyim alanlarında 4 anabilim dalında…

Meslekler
0

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan…

Meslekler
0

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Tesisat (Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı,…

1 2 3 67