Arkeolog

Yazar: admin

Arkeolog TANIM  İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.  GÖREVLER  Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,Kazılardan elde edilen eserleri…

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

Yazar: admin

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni TANIM  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisiev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. GÖREVLER  Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.…

Aktüer

Yazar: admin

Aktüer TANIM  Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir. GÖREVLER  Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar, Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına…

Alçı Dekorasyoncusu

Yazar: admin

Alçı Dekorasyoncusu TANIM  Alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer dökme tavan, asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme işlemlerini yapan kişidir.  GÖREVLER  Yapacağı işin ölçülerini alır, İşi uygulayacağı yüzeyi inceler, Malzeme ihtiyacını belirler ve temin eder, Çizimleri inceleme, çizimlere göre şablon çıkarma, kalıpları hazırlama, alçıyı hazırlama işlemlerini yapar, Alçı dökümü yapar,…

Alt Yapı Teknisyeni

Yazar: admin

Alt Yapı Teknisyeni TANIM  Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri, ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi ile işçiler arasında görev yapan kişidir GÖREVLER  Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise ve teknikere yardım eder, Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları…

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni

Yazar: admin

Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni TANIM  Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.  GÖREVLER  Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.…