Bu bölümüde, maddenin yapısına ilişkin özellikleri ve reaksiyonlarını, analiz vesentez ederek nasıl saflaştırıldığı ve insanlığa yararlı olabilecek şekildeendüstriyel ölçüde nasıl üretildikleri incelenir. Kimya bölümü, organik kimya (karbon ve bileşikleri), inorganik kimya (maden ve mineral), fiziksel kimya (tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal ilişkileri), analitik kimya (maddelerin niteliği, saflık dereceleri gibi özellikleri) ve biokimya (canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonlar) olarak birkaç temel bölüme ayrılır.Kimya öğretimi, organik kimya, inorganik kimya, fiziksel kimya, analitik kimya, biyolojik kimya, olarak beş dalda gerçekleşir. Öğretim, çeşitli projeler ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenerek yürütülür ve bitirme teziyle noktalanır. Öğretim süresi 4 yıldır.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda lisans diploması ile “Kimyager” ünvanı verilir. Gelişen dünyaya paralel olarak, ülkemizde de bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Kimyagerler bilimsel araştırmaya ilgi duydukları taktirde üniversitelerde kalabilir, çeşitli araştırma laboratuvarlarında ya da kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Özellikle gıda, ilaç ve tekstil, kimyagerlere en çok ihtiyaç duyulan sektörlerdir. Yine de iş olanaklarının sınırlı olduğu bir ortamda, uzmanlaşma ve yabancı dil bilgisine sahip olma iş bulmada avantaj sağlar.