Bu bölüm, çeşitli endüstri kollarında kimyasal üretim yapacak tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında ortaya çıkacak sorunları değerlendirip, ortadan kaldırabilecek mühendislik ve teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendisleri yetiştirir.Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümün amacı, makine dizaynları üzerine ayrıntılı eğitim vererek, öğretimin ilk yılında standart mühendislik bilgisi vermektir. Sonraki yıllarda laboratuvar destekli kimya mühendisliği dersleri okursun. Son yıl bitirme projelerine ağırlık verirsin. Öğretimin süresince, kimya sanayisini tanıman, pratik bilgiler ve beceri kazanman amacıyla, fabrikalarda ve sanayi kuruluşlarında staj yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamlayanlara “Kimya Mühendisi” ünvanı verilir. Kimya Mühendislerinin çalışma alanları kimya sektöründeki gelişmeye paralel olarak artmaktadır. Fabrika ve sanayi kuruluşlarının plan-proje ve kontrol üniteleri ile mekanik, petrokimya, ilaç ve boya endüstrilerinde çalışabilirsin. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı öğretim kurumlarıyla Tübitak ve Atom Enerjisi Kurumu, MTA, TSE ve Hıfzı Sıhha Enstitülerinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev alabilirsin.