Kule Vinç Operatörü

TANIM 

Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

GÖREVLER 

Kule vinç operatörü;
Kule vincin genel kontrolünü yapar, Yürümeyi gerektiren durumlarda kule vincin ayak bağlantılarını çıkarır, Vincin ayak bağlantılarını takar, Yükü kaldırır, Yükün aktarılacağı yönü tespit eder,
Yükü gideceği yere götürür, Yükü bırakır, İş bitiminde vinci park durumuna getirir,
Yürüyüş sistemlerini, elektrik ve gövde aksamını, halatları, dönüş ve şaryo sistemlerini kontrol eder, Hareketli makineleri, dönüş dişlilerini, yürüyüş mafsallarını, kanca halatlarını yağlar,
Kule vincin bakımını yapar, Bakımla ilgili kayıt tutar, 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Kule vinç, Kalıp elemanları, Beton harcı kovası, Prekast elemanları, Eldiven, kask, gözlük, ayakkabı, el feneri, Gres pompası, Halat, kanca, Yağdanlık v.b.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Kule vinç operatörü olmak isteyenlerin; Elleri, gözleri ve ayakları sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilen,Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen, Dikkatli, tedbirli, sorumluluk sahibi, Mekaniğe ilgi duyan Kimseler olması gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kule vinç operatörü çalışmalarını genellikle sabit duran araç içerisinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamları yağmur, kar, çamur, rüzgâr, tozlu ve gürültülü olabilir. Operatör çalışmalarında dikkatli olmazsa kazalara yol açabilir. Sürekli oturduğu yerde çalışan kule vinç operatörü iş öncesi ve iş bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar, makine bakımcıları ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Kule vinç operatörleri; kamu ve özel sektöre ait inşaat şantiyelerinde, santrallerde, fabrikalarda, limanlarda, kum ve çakıl ocakları gibi işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca mesleki bilgi ve becerileri itibariyle gemi vinçlerini de kullanabilmektedirler. Bina inşaatları, prefabrik yapılar ve büyük altyapı yatırımlarındaki artış nedeniyle meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır. Yeterli deneyim ve sermayeye sahip olanlar kule vinç makinesi alarak kendi hesabına da çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Genelde işletmeler kendi ihtiyaçları olan Kule Vinç Operatörü ihtiyaçlarını karşılamak için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına veya Makine Mühendisleri Odalarına başvurarak, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, kurs açılması talebinde bulunurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım (Operatörlük) sertifikası verilir. Ayrıca, özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurs açma ve öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurs bitiminde Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara İş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Kursa başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak. Sağlıklı olmak, En az 18 yaşında olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Kursun süresi 12 gündür. Kursiyerler kule vinç operatörü mesleği ile ilgili teorik ve pratik eğitim alırlar.
Eğitim süresince; Motorun tarifi ve çeşitleri, motorun belli başlı parçaları, motorun çalışma sistemleri ve prensipleri, elektrik sistemleri, aktarma organları, pnomatik sistemler, operatör koltuğunun ayarı, kumanda kollarının ayarları, arıza belirtileri ve giderilebilecek arızalar, iş makinesi kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması ve ekonomik şekilde kullanılması, periyodik bakım derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte yükselme olanağı yoktur.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Kurs süresince kazanç elde etme imkânı yoktur. Kule vinç operatörü olarak çalışanların aylık kazançları çalışılan işyerlerinin personel ve ücret politikaları, kişinin deneyim ve meslekteki başarısına göre değişmektedir. Ortalama olarak asgari ücretin 3 ile 7 katı arasında kazanç elde edebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim KurumlarıTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri