Kuru Temizlemeci

TANIM 

Kirlenmiş deri ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi, tekstil ürünlerinin boyanması, kolalanması ve ütülenmesi işlemlerini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Müşterinin getirdiği ürünü kontrol ederek alır, müşteriye, teslim edeceği tarihi, fiyatı bildiren bir fiş verir, Çeşitli kimyasal maddelerle lekeleri temizler, Temizlenecek ürünü kuru temizleme makinesine yerleştirir, temizleme maddelerini makineye koyar, temizleme işlemini gerçekleştirir, Boyanacak deri ve tekstil ürünleri için uygun boyaları hazırlar ve boyar, İşlemler bittikten sonra ütüler, askı ve poşetlere geçirir, numaralandırarak asar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Kuru temizleme, yıkama, kurutma makinesi, Ütüler, Buhar jeneratörü, Temizlik malzemeleri ve kimyasal maddeler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Kuru temizlemeci olmak isteyenlerin; Bedence sağlam ve herhangi bir özrü olmayan, Temiz ve titiz, Konuşması düzgün ve anlaşılır, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kuru temizlemeciler genellikle buharlı ve kimyasal maddelerin koku yaydığı ortamlarda çalışır. İşin çoğunluğu kapalı ortamda, bir kısmı (malzeme temini) çalışma ortamı dışında yapılır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meslek elemanları kuru temizlemecilik yapan işyerleri, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında ve ütü atölyelerinde çalışabilirler. Ülkemizde tekstil sanayiinin gelişmesiyle birlikte teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan işletmelerin ayakta kalabilme şansı giderek azalmaktadır. Özellikle fabrika niteliğindeki işletmelerde iş bölümü gereği olarak meslek içerisinde farklı uzmanlık alanları (lekeci, kuru temizleme operatörü, boyacı, kolacı, ütücü gibi) görülebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda Türkiye genelindeki tüm meslek eğitim merkezlerinde, pratik kız sanat okullarında ve Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Kat Hizmetleri dalında Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Turizm alanı Kat Hizmetleri dalında ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri bölümünde ders olarak bu mesleğin eğitimi verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına diğer şartları da yerine getirdikleri takdirde çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Anadolu Kız Meslek, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Anadolu Ticaret Meslek Liselerine giriş için İlköğretim Okulu mezunu olmak ve Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.Kız Meslek Liselerine giriş için ise İlköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Pratik kız sanat okullarında gruplar oluşturulması halinde ilköğretim yaşını tamamlamış kişiler eğitim alabilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 1 yıl sürelidir. Eğitim, mesleki eğitim merkezinde 1 gün teorik, işletmede 5 gün uygulamalı olarak eğitim verilir. Liselerde ise 4 yıldır.

MESLEKTE İLERLEME 

Ayrıca Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi çalışma süresi 1yıldır Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırması için kendisinin veya “usta öğretici” belgesine sahip bir çalışanının olması zorunludur Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler. Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimini tamamlayanlar isterlerse Meslek Liselerine başvurup fark derslerini vererek Teknisyen unvanı alabilir,kendi alanlarıyla ilgili olarak Meslek Yüksek Okullarına sınavsız olarak girebilirler. 

BENZER MESLEKLER

Ütücü, Lekeci. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler çıraklık sözleşmesi yapılan işveren tarafından asgari ücretin %30undan az olmamak koşuluyla ücret ödenmektedir. Eğitim gören çıraklık adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. İşin durumuna, çalışılan işyerinin büyüklük ve kapasitesine, kişinin yeteneğine göre elde edilen kazanç değişiklik arz etmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.